ביטוח משכנתא – מה זה
התפתחות פרמיה?

מחיר ביטוח חיים למשכנתא נקבע מראש לכל תקופת הביטוח – תקופת ההלוואה
המשתנים המשפיעים על מחיר הביטוח?

  • מין
  • גיל כניסה
  • מצב עישון
  • תוספת סיכון בגין מצב בריאות ו/או סיכון אחר כמו מקצוע, עיסוק, תחביב ועוד
  • תקופת הביטוח – תקופת החזר הלוואת משכנתא

התחרות בתחום ביטוחי המשכנתאות גוררת חברות ביטוח להוזיל דרמתית את מחיר הביטוח בשנה או בשנים הראשונות לביטוח.בצורות שונות ומגוונות לדוגמא:
הנחה בשיעור 50% בשנת הביטוח הראשונה
חודש או חודשיים או אפילו שלושה חודשים ראשונים חינם ועוד.

בדיקה נכונה של מחיר ביטוח משכנתא חייבת להיערך על בסיס כל התשלומים החודשיים למשך כל תקופת ההלוואה, אסור להתבסס על השוואת מחירים בשנה הראשונה בלבד.

חשוב ביותר לדרוש את טבלת התפתחות הפרמיה לאורך כל השנים.

צוות משכנתאביט לרשותך, אנו ננפיק לך הצעת ביטוח משכנתא הכוללת את טבלת הסילוקין – טבלת השתנות הפרמיה מיידית.

מלא/י בקשת ביטוח משכנתא שלב א' ושלב ב' ולחץ/י –  בקשת הצעת ביטוח מפורטת

המחשת התפתחות הפרמיה החודשית – ביטוח חיים למשכנתא:
הלוואה ע"ס 500,000 ₪ בריבית שנתית 3.5%

מחיר ביטוח משכנתא – פרמיה חודשית לקבוצת גיל 30


מחיר ביטוח משכנתא – פרמיה חודשית לקבוצת גיל 40


מחיר ביטוח משכנתא – פרמיה חודשית לקבוצת גיל 50

חובה לוודא - מחיר ביטוח מבנה / ביטוח נכס דירה קבוע למשך כל תקופת הביטוח

מה זה תוספת סיכון בביטוח משכנתא ? – חברת ביטוח בוחנת את הכדאיות שלה בביצוע תכנית ביטוח על בסיס הפרטים האישיים של המבוטח/ת הכוללים שאלון בריאות, תוספת סיכון במדרגות של 25% (תלוי בגובה הסיכון העודף) מתווספת לתעריף הביטוח.

מה משפיע על הסיכון? מצב בריאות של המבוטח, עיסוק, תחביב. לדוגמא מבוטח ללא עודף משקל בגיל כניסה 40 מדווח בשאלון הבריאות על סכרת שהתגלתה לאחרונה , חברת הביטוח מבקשת לקבל תוצאות בדיקת דם (בת 3 חודשים לכל היותר), נתון HBA1C 8, צפוי שחברת הביטוח תדרוש תוספת של 100%-150%.

מה זה תעריף לא מעשן ? מי שלא עישן/ה ב- 3 שנים אחרונות נחשב/ת לא מעשן/ת

מה זה מסלול פרמיה קבועה ?– מחיר הביטוח קבוע לאורך כל תקופת ביטוח משכנתא, ברור שבשנים הראשונות התעריף גבוהה יותר, בחירה במסלול זה לא כדאית בהתחשב באפשרויות לרכוש ביטוח משכנתא זול יותר, סילוק מוקדם של הלוואת משכנתא או חלקה מוכיח כי הבחירה במסלול פרמיה קבועה לא כלכלית.

ביטוח מבנה למשכנתא – תעריף קבוע

פוליסת ביטוח מבנה למשכנתא
מה זה ערך כינון? עלות בניית מבנה דירת מגורים כולל שיפורים במבנה וצמודות המבנה, סכום ביטוח מבנה למשכנתא נקבע על בסיס ערך כינון.

סגור חלון