ביטוח מבנה למשכנתא

ביטוח מבנה למשכנתא
עם קבלת החזקה על הדירה נדרשים בעלי המשכנתא להמציא פוליסה לביטוח מבנה המשועבד לטובת הבנק.
ביטוח מבנה משכנתא
סכום ביטוח מבנה כולל את עלות הבנייה כולל צמודות המבנה כגון ארונות מטבח, ארונות קיר, שיפורים שנערכו במבנה, הנמכות ועוד, להלן ערך כינון.
רק בעת נזק המכוסה בפוליסה, חברת הביטוח תערוך בדיקה להולמות סכום הביטוח, במקרה של ביטוח חסר תקזז חברת הביטוח את החלק היחסי שלא מבוטח מסכום הנזק.
לדוגמא: נזק ע"ס 10,000 ₪, סכום הביטוח בפוליסה 400,000 ₪, סכום ביטוח נכון 500,000 ₪, יש כאן 20% ביטוח חסר לפיכך יזכה המבוטח לפיצוי מופחת
10,000 X 20%- =8,000 ₪

כיצד נקבע סכום ביטוח משכנתא?

  • מבנה חדש – נהוג לחשב את עלות הבנייה לפי שטח המבנה
  • בית או דירה יד שנייה – בדוח שמאי נקבע בנוסף לשווי הנכס לצורך קבלת הלוואת משכנתא גם ערך כינון.

סכום ביטוח מבנה משכנתא נקבע על בסיס ערך כינון, יחד עם זאת ערך הכינון לא תמיד משקף את מלוא עלות המבנה.
בדיקת שמאי מתבצעת לפני מועד הכניסה כך שתוספות ושיפורים במבנה לא נלקחים בחשבון.

  • עלות בנייה לכל 1 מ"ר – ברוב המקרים 4,500-5,500 ₪, הגורמים המשפיעים הם איכות הבנייה, תוספות ושיפורים כגון דקורציה, מטבח, ועוד

בית צמוד קרקע – תוספות; שערים, גדרות, מערכת השקיה, מחסן בריכה / ג'קוזי ועוד
מבנה דירה בבית משותף – מחסן, חנייה, מרפסת, כמו כן יש להוסיף לשטח הדירה את החלק היחסי של הדירה בשטח המשותף וברכוש המשותף כגון חדר מדרגות, מקלט, גג, מעלית ועוד.

  • שטח הדירה – השטח מבנה דירה ברוטו בתוספת החלק היחסי בשטח המשותף, מינימום 10 מ"ר.
  • ביטוח מבנה משכנתא – תת ביטוח או ביטוח חסר, מצב בו בוצע ביטוח מבנה משכנתא המספק את הלווה – בנק למשכנתאות בעוד סכום ביטוח מבנה דירה נמוך ביחס לסכום ביטוח נכון

Description: http://www.estatesreport.com/inline/propertyxpat/he/756dcc91e509929a4d09d2efbcc9b3dc.jpg

ביטוח מבנה משכנתא – כיסויי ביטוח
בנקים למשכנתאות מחייבים את הלווה להמציא פוליסת ביטוח מבנה משכנתא הכוללת את הכיסויים הבאים:
אש
נזקי מים
רעידת אדמה ונזקי טבע
סוכנויות ביטוח של בנקים למשכנתאות אינן מורשות להרחיב את ביטוח המבנה למשכנתא בכיסוי נוסף, צד שלישי – צד ג'
כל שאר הספקים בשוק מאפשרים רכישת ביטוח מבנה למשכנתא הכולל כיסוי זה.
מדובר בכיסוי חשוב ביותר ומהותי שאמור להגן על בעלי הנכס ועל המתגוררים עימם דרך קבע מפני תביעות צד ג'
דוגמאות לתביעות צד ג':
נזק מים שבעקבותיו מתגלה נזק אצל השכן
עובר אורח שנפגע מנפילת חפץ מהמבנה המבוטח (עציץ, פרגולה, ציפוי טיח או שיש או קרמיקה ועוד)
פגיעה בהולך רגל בעת רכיבה על אופניים (מכוסה: מגדל, מנורה)
ילד שיחק בגפרורים וגרם לדליקה (מחוץ לשטח הדירה, מכוסה: מגדל, מנורה)
פגיעה של חיית מחמד בעובר אורח (מחוץ לשטח הדירה, מכוסה: מגדל, מנורה)
דייר המתגורר בנכס בשכירות נפגע מנפילת ארון קיר
ועוד רבים אחרים
מדובר באירועים שעלותם עלולה להגיע למאות אלפי שקלים ויותר.
חובה על כל בעל נכס להגן על עצמו מפני תביעות מסוג זה ולכן מומלץ לרכוש פוליסת ביטוח מבנה משכנתא הכוללת כיסוי צד ג' לתביעות עד 500,000 ₪
חשוב לציין כי חלק מחברות הביטוח מגבילות את הכיסוי לשטח הדירה בלבד
פוליסת ביטוח מבנה משכנתא בחברת ביטוח מגדל ובחברת ביטוח מנורה מבטיחות כיסוי לכל בני הבית בכל רחבי הארץ.
פוליסות ביטוח מבנה למשכנתא המונפקות באמצעות חברת ובאמצעות מנורה מבטחים לסוכנויות ביטוח של בנקים למשכנתאות אינן כוללות הרחבה לביטוח צד ג'.

ביטוח מבנה למשכנתא – תקופת ביטוח
פוליסה לביטוח מבנה משכנתא מונפקת לתקופה בת שנה ואמורה להתחדש מידי שנה בשנה עד לסיום מועד הלוואת המשכנתא
על המבוטחים לשלם פרמיה שנתית אשר נפרסת ל- 12 תשלומים חודשיים כך שבעת ביטול פוליסה מבנה למשכנתא חייב המבוטח לשלם עבור תקופה קצרה משנה לפי הנוסחה הבאה:
עבור כל חודש ביטוח או חלקו 10% ועוד 10%, דהיינו מי שיבטל פוליסה שחודשה כעבור חודש ויום ישלם 30% מהפרמיה השנתית השווים לכ- 4 חודשי ביטוח, או מי שיבטל פוליסה כעבור 8 חודשים ויום אחד יאלף להשלים את תשלומי הפרמיות עבור שנה שלמה
יש כאן למעשה קנס ביטול
ביטוח מבנה למשכנתא מנורה מבטחים מופק כחלק בלתי נפרד מפוליסת ביטוח חיים למשכנתא לכל תקופת ההלוואה, לכן אין צורך בחידוש פוליסה ולכן אין כאן קנס ביטול!!!.

Description: C:\Users\Admin\Pictures\2012-08-13\001.JPG  

 מחיר ביטוח מבנה למשכנתא
תעריף ביטוח מבנה למשכנתא במסגרת פוליסה לביטוח חיים למשכנתא מנורה מבטחים יהיה:
1 ₪ לחודש לכל 10,000 ₪ סכום ביטוח
זהו תעריף מוזל במיוחד אחרי חישוב הנחה לפיכך חשוב מאוד לקבוע סכום ביטוח הולם ולא להסתכן במצב של ביטוח חסר – תת ביטוח.