חברות ביטוח

בישראל חברות ביטוח מספקות ביטוחי משכנתא לציבור המשתכנים באמצעות סוכנויות ביטוח של בנקים למשכנתאות סוכני וסוכנויות ביטוח, גם חברות ביטוח ישיר AIG וישיר אי די אי באמצעות ביטוח ישיר 555 ובאמצעות ביטוח 9 מליון פעילות בתחום זה.

בעבר ביטוח משכנתא התבצע בבנק אצל פקיד/ת משכנתאות במסגרת ביטוח קולקטיב – תעריף אחיד כך שצעירים סבסדו מבוגרים, בשלהי שנת 2005, השתנו תנאי ההצטרפות, תוכנית ביטוח משכנתא נרכשת על בסיס דיפרנציאלי - כל מבוטח רוכש תוכנית ביטוח חיים על בסיס הנתונים האישיים שלו; גיל , מין, מצב עישון, מצב בריאות, תוספות סיכון - תחביב מקצוע/עיסוק וכו', בנוסף עם קבלת הנכס מחויב הלווה לרכוש ביטוח נכס

ענף ביטוח משכנתאות מהווה נתח חשוב בפעילות חברות הביטוח –מקור הכנסה בטוח בהתחשב בנתונים הבאים:

 • סיכון מקרה מוות ממחלה נמוך במיוחד
  רוב בעלי המשכנתאות נוטלים את הלוואת המשכנתא בגיל צעיר בעיות בריאות - חברות ביטוח נוהגות לגבות תוספת סיכון, לרכוש ביטוח משנה (לשתף חברת ביטוח אחרת בסיכון), ולהבטיח רווח גם בקבוצת אוכלוסיה זאת. תקופת הביטוח מסתיימת בד"כ לפני גיל פרישה

 • שימור תיק
  תקופת סילוק הלוואת משכנתא נמשכת כ- 20 שנה בממוצע קיים קושי לבטל או להעביר את הפוליסה המשועבדת לבנק לחברת ביטוח אחרת. מצב בריאות הלווה עלול להשתנות לרעה, מעבר למבטח אחר כרוך בהוצאה גבוהה יותר ולעיתים בלתי אפשרי כלל קיימת חובה לשמר את ביטוח המשכנתא למשך כל תקופת ההלוואה

בדרך כלל ההוצאה לרכישת ביטוח משכנתא אינה נלקחת בחשבון, מה שמעסיק את הלווים זה כל הסובב את רכישת הנכס ומימון התשלום ולכן במקרה הטוב מבצעים הלווים בדיקת עלות ביטוח משכנתא מבלי לתת את הדעת לפערים משמעותיים נוספים

ביטוח משכנתא – מה מבדיל בין חברות ביטוח? היכן כדאי לרכוש? האם קיים הבדל ברכישת פוליסה באותה חברת ביטוח באמצעות סוכן ביטוח או באמצעות סוכנות ביטוח של בנקים למשכנתאות?

חברות ביטוח ברובן מספקות שני מוצרים בשתי פוליסות נפרדות; ביטוח חיים, ביטוח מבנה
בעוד ביטוח חיים נערך למשך כל תקופת המשכנתא, ביטוח המבנה נערך לשנה ויש לדאוג לחידוש, אין כאן הבטחת מחיר ואין כאן הבטחת הרכב כיסוי ביטוחי, כאמור מתבקש חידוש  מידי שנה ודאגה למסירת פוליסה ביטוח מבנה משכנתא המחודשת לבנק מבעוד מועד לפני סיום הפוליסה הקודמת
פוליסת ביטוח משכנתא מונפקת על ידי חברת ביטוח בשתי מהדורות:

 • ביטוח משכנתא באמצעות סוכנות ביטוח של בנק למשכנתאות
 • ביטוח משכנתא באמצעות סוכן ביטוח

חברות ביטוח מעוניינות למכור תוכניות ביטוח אם באמצעות סוכן ביטוח ואם באמצעות סוכנות ביטוח של בנק למשכנתאות, חברות הביטוח אדישות ביחס להחלטת הלווה לרכוש ביטוח באמצעות גורם זה או אחר, מבחינת הלווה קיים פער באיכות פוליסת הביטוח הנרכשת באותה חברת ביטוח

פוליסה ביטוח משכנתא באמצעות חברת ביטוח XXX

סוכנות ביטוח של בנק משכנתאות

סוכן ביטוח

ביטוח חיים
מבוסס על ביטוח הדדי, בקרות מקרה ביטוח ישולם סכום ביטוח לטובת בנק למשכנתאות – מועד סיום תקופת הביטוח

ביטוח חיים
מבוסס כל ביטוח נפרד לכל אחד מבני הזוג, בקרות מקרה ביטוח, בן הזוג הנותר בחיים אפשר שיבקש להמשיך את תוכנית הביטוח.
בקרות מקרה ביטוח לשני בני הזוג ישולם סכום ביטוח כפול: סכום אחד ליורשי המבוטחים וסכום נוסף לטובת הבנק למשכנתאות

ביטוח מבנה

 • כיסוי ביטוח צד שלישי אינו כלול ולא ניתן לרכישה גם תמורת תשלום נוסף
 • סכום ביטוח אפשר שייקבע על בסיס יתרת הלוואת משכנתא גם אם סכום הביטוח נמוך משווי עלות בניית הנכס
 • טיפול בנזק – ללא עזרת סוכן ביטוח

ביטוח מבנה

 • כולל ביטוח צד שלישי
 • סכום ביטוח חייב להיות שווה לשווי עלות בניית נכס דירה
 • טיפול בנזק - סוכן ביטוח בעל ניסיון עומד לצידך

דוגמא: אש פרצה בדירת המבוטח וגרמה לנזק לדירת השכנים- נזק למבנה מבוטח 50,000 ₪ + נזק לדירת השכן 10,000 ₪.
הלווה בעל דירה בשטח 100 מ"ר רכש ביטוח מבנה בסוכנות ביטוח של בנק למשכנתאות ע"ס 300,000 ₪  השווה ליתרת המשכנתא וניצל את זכותו לרכוש ביטוח במינימום עלות, בנוסף אישר מראש שידוע לו שויתר על רכישת ביטוח מלא ע"ס 400,000 ₪  המחושב על בסיס עלות בנייה
יש  כאן תת ביטוח – ביטוח חסר בשיעור 25%
במסגרת ביטוח מבנה בבנק יקבל פיצוי 75% מהנזק – 37,500 ₪
אין כיסוי לנזק לדירת השכן, הלווה המבוטח יישא בנזק שנגרם ברשלנותו לדירת השכן.
סוכן ביטוח מחובתו לבצע ביטוח מלא ללא תת ביטוח שידוע בעת עריכת הביטוח ובאפשרותו לכלול בפוליסה כיסוי צד ג', מי שרכש פוליסה כאמור אצל סוכן ביטוח יהיה זכאי לפיצוי מלא ללא הפחתה כולל פיצוי מלא לדירת השכן


אנחנו במשכנתאביט יכולים לספק לך פוליסה אחת הכוללת ביטוח חיים וביטוח מבנה, למשך כל תקופת ההלוואה, אין צורך בחידוש מידי שנה.
פוליסת ביטוח משכנתא לבני זוג מבוססת על ביטוח הדדי, במקרה מוות מוקדם של אחד מבני הזוג ישולם סכום ביטוח השווה ליתרת ההלוואה למלווה – בנק למשכנתאות
אנחנו במשכנתאביט ייכולים לספק לך פוליסה הכוללת כיסוי כפול – במקרה מות בני הזוג ישולם סכום הביטוח פעמיים פעם אחת למלווה – בנק למשכנתאות ופעם אחת ליורשים
כיסוי צד ג' במסגרת ביטוח מבנה משכנתא לא ניתן לרכישה בסוכנויות ביטוח של בנקים למשכנתאות, ניתן לרכישה תמורת תוספת פרמיה אצל חברות ביטוח ישיר, חברות ביטוח בחלקן כוללות כיסוי צד ג' כחלק בלתי נפרד מביטוח המבנה.
בכל מקרה הכיסוי מוגדר לאירועים בחצרי המבוטח בלבד
אנחנו במשכנתאביט יכולים לספק לך פוליסה הכוללת כיסוי צד ג' ע"ס 500,000 ₪ בכל שטח מדינת ישראל למבוטח ולבני ביתו המתגוררים בנכס דרך קבע
חברות ביטוח משווקות תוכניות ביטוח משכנתא באמצעות סוכנויות ביטוח בבעלות בנקים למשכנתאות, באמצעות סוכני ביטוח וסוכנויות ביטוח, בחברת ביטוח AIG ובחברות ביטוח של אי די אי ביטוח 9 מליון ו-555 ניתן לרכוש ביטוח משכנתא ישירות ללא סוכן ביטוח
מה קורה בזמן שמתעורר קושי לבצע את הביטוח עקב בעיית בריאות?
מה קורה? מה עושים? חברת ביטוח מסכימה לבטח בתוספת מחיר ?
מה קורה בעת נזק?
אנחנו במשכנתאביט נדאג למלא את שאלון ההצטרפות במקצוענות שלא באמצעות פקידים/ות ושלא באמצעות טלפנים/ות חסרי ניסיון
אנחנו במשכנתאביט נדאג למחיר הטוב ביותר עבורך, במקרה ותתבקש תוספת מחיר עקב בעיית בריאות, נישא וניתן עם חברות ביטוח ונבטיח לך מחיר אופטימאלי, במקרה של דחיית הביטוח עקב בעיית בריאות נדאג לפנות לכל חברות הביטוח עימן אנו קשורים במטרה לאתר כיסוי ביטוחי מלא
אנחנו במשכנתאביט נדאג לייצג אותך נאמנה מול חברת הביטוח בעת נזק, איתנו את/הה לא לבד!!!

משכנתא נטו ביטוח משכנתא משכנתא בטוחה ביטוח משכנתא ביטוח חיים לבעלי משכנתא
משכנתא נטו ביטוח משכנתא משכנתא בטוחה ביטוח משכנתא ביטוח חיים לבעלי משכנתא
 
משכנתא בית בטוח הכי משכנתא פוליסה לבעלי משכנתאות ביטוח חיים לבעלי משכנתא
משכנתא בית בטוח הכי משכנתא פוליסה לבעלי משכנתאות כלל משכנתאות

 

חברות ביטוח בישראל חברות ביטוח בישראל
פעילות חברות ביטוח בענפי ביטוח ומועד
הרישוי שניתן לכל חברת ביטוח לפי ענף
ביטוחי

תאריך הפקה: 29/01/09 ... לרשימה המלאה
חברות ביטוח בישראל חברות ביטוח בישראל
רשימת חברות ביטוח לפי ענפי ביטוח


תאריך הפקה: 29/01/09
... לרשימה המלאה


סוכנות ברמה אחרת