חברות ביטוח בישראל

פעילות חברות ביטוח בענפי ביטוח ומועד הרישוי שניתן לכל חברת ביטוח לפי ענף ביטוחי

משרד האוצר - אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון - חברות ביטוח

אבדן רכוש

איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע''מ
איילון חברה לביטוח בע''מ
אליהו חברה לביטוח בע''מ
ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע''מ
הכשרת הישוב חברה לביטוח בע''מ
הפניקס חברה לביטוח בע''מ
הראל חברה לביטוח בע''מ
כלל בריאות חברה לביטוח בע''מ
כלל חברה לביטוח בע''מ
מגדל חברה לביטוח בע''מ
מנורה מבטחים חברה לביטוח בע''מ
ענבל חברה לביטוח בע''מ
קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות
שומרה חברה לביטוח בע''מ
שירביט חברה לביטוח בע''מ
 
אחריות כלפי צד ג'
איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע''מ
איילון חברה לביטוח בע''מ
אליהו חברה לביטוח בע''מ
ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע''מ
הכשרת הישוב חברה לביטוח בע''מ
הפניקס חברה לביטוח בע''מ
הראל חברה לביטוח בע''מ
ישיר -איי. די. איי. חברה לביטוח בע''מ
כלל בריאות חברה לביטוח בע''מ
כלל חברה לביטוח בע''מ
מגדל חברה לביטוח בע''מ
מנורה מבטחים חברה לביטוח בע''מ
שומרה חברה לביטוח בע''מ
שירביט חברה לביטוח בע''מ
 
אחריות למוצרים פגומים
איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע''מ
איילון חברה לביטוח בע''מ
אליהו חברה לביטוח בע''מ
ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע''מ
הכשרת הישוב חברה לביטוח בע''מ
הפניקס חברה לביטוח בע''מ
הראל חברה לביטוח בע''מ
כלל בריאות חברה לביטוח בע''מ
כלל חברה לביטוח בע''מ
מגדל חברה לביטוח בע''מ
מנורה מבטחים חברה לביטוח בע''מ
שומרה חברה לביטוח בע''מ
 
אחריות מעבידים
איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע''מ
איילון חברה לביטוח בע''מ
אליהו חברה לביטוח בע''מ
ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע''מ
הכשרת הישוב חברה לביטוח בע''מ
הפניקס חברה לביטוח בע''מ
הראל חברה לביטוח בע''מ
ישיר -איי. די. איי. חברה לביטוח בע''מ
כלל בריאות חברה לביטוח בע''מ
כלל חברה לביטוח בע''מ
מגדל חברה לביטוח בע''מ
מנורה מבטחים חברה לביטוח בע''מ
שומרה חברה לביטוח בע''מ
שירביט חברה לביטוח בע''מ
 
אשראי
ב.ס.ס.ח. - החברה הישראלית לביטוח אשראי בע''מ
ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע''מ
כלל ביטוח אשראי בע''מ
כלל חברה לביטוח בע''מ
 
אשראי למגורים מבוטח במשכנתא
אי. אם. איי-עזר חברה לביטוח משכנתאות בע''מ
 
ביטוח מקיף דירות ובתי עסק
איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע''מ
איילון חברה לביטוח בע''מ
אליהו חברה לביטוח בע''מ
ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע''מ
הכשרת הישוב חברה לביטוח בע''מ
הפניקס חברה לביטוח בע''מ
הראל חברה לביטוח בע''מ
ישיר -איי. די. איי. חברה לביטוח בע''מ
כלל בריאות חברה לביטוח בע''מ
כלל חברה לביטוח בע''מ
מגדל חברה לביטוח בע''מ
מנורה מבטחים חברה לביטוח בע''מ
ענבל חברה לביטוח בע''מ
ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ
שומרה חברה לביטוח בע''מ
שירביט חברה לביטוח בע''מ
 
הנדסי
איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע''מ
איילון חברה לביטוח בע''מ
אליהו חברה לביטוח בע''מ
ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע''מ
הכשרת הישוב חברה לביטוח בע''מ
הפניקס חברה לביטוח בע''מ
הראל חברה לביטוח בע''מ
כלל בריאות חברה לביטוח בע''מ
כלל חברה לביטוח בע''מ
מגדל חברה לביטוח בע''מ
מנורה מבטחים חברה לביטוח בע''מ
שומרה חברה לביטוח בע''מ
שירביט חברה לביטוח בע''מ
 
השקעות של רוכשי דירות
איילון חברה לביטוח בע''מ
הפניקס חברה לביטוח בע''מ
כלל בריאות חברה לביטוח בע''מ
כלל חברה לביטוח בע''מ
מגדל חברה לביטוח בע''מ
מנורה מבטחים חברה לביטוח בע''מ
ענבל חברה לביטוח בע''מ
זכוכית בלבד
שומרה חברה לביטוח בע''מ
חיים
איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע''מ
איילון חברה לביטוח בע''מ
אליהו חברה לביטוח בע''מ
ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע''מ
דקלה חברה לביטוח בע''מ
הכשרת הישוב חברה לביטוח בע''מ
הפניקס חברה לביטוח בע''מ
הראל חברה לביטוח בע''מ
ישיר -איי. די. איי. חברה לביטוח בע''מ
כלל בריאות חברה לביטוח בע''מ
כלל חברה לביטוח בע''מ
מגדל חברה לביטוח בע''מ
מנורה מבטחים חברה לביטוח בע''מ
חיים סיכון בלבד
שירביט חברה לביטוח בע''מ
חיים קבוצתי
עומר קרן לבטוח הדדי
איילון חברה לביטוח בע''מ
אליהו חברה לביטוח בע''מ
ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע''מ
הכשרת הישוב חברה לביטוח בע''מ
הפניקס חברה לביטוח בע''מ
הראל חברה לביטוח בע''מ
כלל בריאות חברה לביטוח בע''מ
כלל חברה לביטוח בע''מ
מגדל חברה לביטוח בע''מ
מנורה מבטחים חברה לביטוח בע''מ
שירביט חברה לביטוח בע''מ
כלי טיס כולל צד ג'
אליהו חברה לביטוח בע''מ
ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע''מ
הכשרת הישוב חברה לביטוח בע''מ
הפניקס חברה לביטוח בע''מ
הראל חברה לביטוח בע''מ
כלל בריאות חברה לביטוח בע''מ
כלל חברה לביטוח בע''מ
מגדל חברה לביטוח בע''מ
מנורה מבטחים חברה לביטוח בע''מ
ענבל חברה לביטוח בע''מ
כלי שיט כולל צד ג'
איילון חברה לביטוח בע''מ
אליהו חברה לביטוח בע''מ
ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע''מ
הכשרת הישוב חברה לביטוח בע''מ
הפניקס חברה לביטוח בע''מ
הראל חברה לביטוח בע''מ
כלל בריאות חברה לביטוח בע''מ
כלל חברה לביטוח בע''מ
מגדל חברה לביטוח בע''מ
מנורה מבטחים חברה לביטוח בע''מ
ענבל חברה לביטוח בע''מ
שירביט חברה לביטוח בע''מ
מחלות ואשפוז
איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע''מ
איילון חברה לביטוח בע''מ
אליהו חברה לביטוח בע''מ
ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע''מ
דקלה חברה לביטוח בע''מ
הכשרת הישוב חברה לביטוח בע''מ
הפניקס חברה לביטוח בע''מ
הראל חברה לביטוח בע''מ
ישיר -איי. די. איי. חברה לביטוח בע''מ
כלל בריאות חברה לביטוח בע''מ
כלל חברה לביטוח בע''מ
מגדל חברה לביטוח בע''מ
מנורה מבטחים חברה לביטוח בע''מ
שומרה חברה לביטוח בע''מ
שירביט חברה לביטוח בע''מ
מטענים בהובלה
איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע''מ
איילון חברה לביטוח בע''מ
אליהו חברה לביטוח בע''מ
ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע''מ
הכשרת הישוב חברה לביטוח בע''מ
הפניקס חברה לביטוח בע''מ
הראל חברה לביטוח בע''מ
כלל בריאות חברה לביטוח בע''מ
כלל חברה לביטוח בע''מ
מגדל חברה לביטוח בע''מ
מנורה מבטחים חברה לביטוח בע''מ
ענבל חברה לביטוח בע''מ
שירביט חברה לביטוח בע''מ
מתן ערבויות
איילון חברה לביטוח בע''מ
אליהו חברה לביטוח בע''מ
ב.ס.ס.ח. - החברה הישראלית לביטוח אשראי בע''מ
ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע''מ
הכשרת הישוב חברה לביטוח בע''מ
הפניקס חברה לביטוח בע''מ
הראל חברה לביטוח בע''מ
כלל ביטוח אשראי בע''מ
כלל בריאות חברה לביטוח בע''מ
כלל חברה לביטוח בע''מ
מגדל חברה לביטוח בע''מ
מנורה מבטחים חברה לביטוח בע''מ
נזקי טבע בחקלאות
איילון חברה לביטוח בע''מ
ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע''מ
הפניקס חברה לביטוח בע''מ
הראל חברה לביטוח בע''מ
כלל חברה לביטוח בע''מ
קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות
סיכוני סחר חוץ
אשרא-החברה הישראלית לביטוח יצוא בע''מ
ב.ס.ס.ח. - החברה הישראלית לביטוח אשראי בע''מ
ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע''מ
כלל ביטוח אשראי בע''מ
כלל חברה לביטוח בע''מ
מגדל חברה לביטוח בע''מ
סיכונים אחרים
איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע''מ
איילון חברה לביטוח בע''מ
אליהו חברה לביטוח בע''מ
אשרא-החברה הישראלית לביטוח יצוא בע''מ
ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע''מ
הכשרת הישוב חברה לביטוח בע''מ
הפניקס חברה לביטוח בע''מ
הראל חברה לביטוח בע''מ
כלל בריאות חברה לביטוח בע''מ
כלל חברה לביטוח בע''מ
מגדל חברה לביטוח בע''מ
מנורה מבטחים חברה לביטוח בע''מ
שומרה חברה לביטוח בע''מ
עסקים שמקורם בחו''ל
איילון חברה לביטוח בע''מ
אליהו חברה לביטוח בע''מ
הפניקס חברה לביטוח בע''מ
הראל חברה לביטוח בע''מ
כלל בריאות חברה לביטוח בע''מ
כלל חברה לביטוח בע''מ
מגדל חברה לביטוח בע''מ
רכב חובה
אבנר איגוד לביטוח נפגעי רכב בע''מ
איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע''מ
איילון חברה לביטוח בע''מ
אליהו חברה לביטוח בע''מ
ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע''מ
הכשרת הישוב חברה לביטוח בע''מ
הפניקס חברה לביטוח בע''מ
הראל חברה לביטוח בע''מ
ישיר -איי. די. איי. חברה לביטוח בע''מ
כלל בריאות חברה לביטוח בע''מ
כלל חברה לביטוח בע''מ
מגדל חברה לביטוח בע''מ
מנורה מבטחים חברה לביטוח בע''מ
קרנית-קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים
ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ
שומרה חברה לביטוח בע''מ
שירביט חברה לביטוח בע''מ
רכב רכוש - פרטי וצד ג '
איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע''מ
איילון חברה לביטוח בע''מ
אליהו חברה לביטוח בע''מ
ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע''מ
הכשרת הישוב חברה לביטוח בע''מ
הפניקס חברה לביטוח בע''מ
הראל חברה לביטוח בע''מ
ישיר -איי. די. איי. חברה לביטוח בע''מ
כלל בריאות חברה לביטוח בע''מ
כלל חברה לביטוח בע''מ
מגדל חברה לביטוח בע''מ
מנורה מבטחים חברה לביטוח בע''מ
ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ
שומרה חברה לביטוח בע''מ
שירביט חברה לביטוח בע''מ