תנאי שימוש

מטרת האתר להעניק מידע בסיסי וחופשי לציבור סוכני ביטוח ולציבור הגולשים/ות, להתמצא בסוגיות הקשורות לאשראי חוץ בנקאי, הנפקת כרטיסי אשראי,  הלוואת משכנתא, ביטוח משכנתא, בין השאר התקשרות עם חברות ביטוח בנקים מסחריים וגופים פיננסים שונים

השימוש באתר כפוף ומותנה להסכמתך לתנאי השימוש

משכנתא-ביט עושה מאמצים לאסוף לקבץ ולעדכן עבורך מידע מעת לעת.

בעלי האתר ומתכנניו אינם אחראים לא בעקיפין ולא במישרין בגין נזקים ולא בהפסדים העלולים להיגרם כתוצאה מהסתמכות על נתונים המוצגים באתר והינך פוטר בזאת את משכנתא-ביט מכל אחריות כאמור, השימוש במידע כאמור הינו באחריותך הבלעדית.


חלק מהשירותים באתר ניתנים חופשי אין צורך  למסור פרטים אישיים כגון כתובת, דרכי התקשרות ופרטים שונים נוספים, לצורך קבלת שירותים שונים נוספים שבאתר משכנתא-ביט יתכן שתידרש/י למסור מידע אישי, אין מוטלת עליך חובה למסור מידע יחד עם זאת מבלי למסור את המידע לא יתאפשר לנו לספק שירותים אלה.

משכנת-ביט רשאית להעביר את המידע שמסרת לגורמים רלוונטיים שונים חברות ביטוח בנקים יועצי משכנתאות חברות אשראי סוכני ביטוח מטעם משכנתא-ביט המפורטים בדפי האתר בהתאם לפרטים שמסרת באתר, אישורך למשלוח ההודעה באמצעות אתר משכנתא-ביט מהווה הסכמתך לרשום לעיל

משכנתאביט