בנקים למשכנתאות

בנקים למשכנתאות הם הספקים של הלוואות משכנתא, הבנק מגייס כסף לשם מתן הלוואה בעלות/בריבית גבוהה יותר, הריבית כוללת שני מרכיבים;

  • עמלת רווח
  • עמלת סיכון

בנק ישראל באמצעות הפיקוח על הבנקים קבע נהלים למתן הלוואה לדיור – משכנתא בנק למשכנתאות רשאי לפי שיקוליו המסחריים לקבוע את תנאי ההלוואה בין השאר את הבטוחות; שיעבוד הנכס ביטוח ועוד, כל זאת כפוף לנהלים, לבנק יש עניין לבצע את ביטוח המשכנתא באמצעות סוכנות ביטוח מטעמו, יחד עם זאת ביטוח הנכס המסופק על ידי סוכנות הביטוח מטעם הבנק אפשר עפ"י בחירת הלווה שיהיה מוגבל ביתרת ההלוואה, במקרה זה על הבנק למסור ללווה הודעה על תנאי הביטוח לרבות היות הביטוח ביטוח חסר.
כמו כן ביטוח הנכס כאמור לא יכלול כיסוי צד ג' (צד שלישי).

רכישת ביטוח נכס בערכו המלא ללא מגבלת יתרת ההלוואה והרחבת הכיסוי לצד שלישי בפוליסה אפשרית באמצעות סוכן ביטוח מטעם הלווה ואפשרית כאופציה אצל חברות ביטוח ישיר .

סוכנות ביטוח של הבנק למשכנתאות מעדיפה לבצע ביטוח משכנתא לאוכלוסיה הבריאה – ביטוח במסלול ירוק, במקרים בהם מדווח המבוטח על ליקוי בריאותי – מסלול אדום, תהליך הנפקת הפוליסה מתארך וגם מחיר הביטוח המוצע אינו תחרותי.
חשוב להקדים ולסיים את תהליך הנפקת פוליסת הביטוח בכדי ליהנות מביצוע הלוואת משכנתא במועד, סוכני ביטוח של משכנתאביט עומדים לשירות פקידי בנקים למשכנתאות בכל רחבי הארץ

בנקים למשכנתאות מחייבים את הלווה בנוסף לשעבוד הנכס לערוך תוכנית ביטוח חיים למען יובטחו החזרי הלוואת משכנתא, אין מדובר בהוראת חוק, כל בנק ושיקוליו העסקיים, לווה שאין באפשרותו להמציא פוליסת ביטוח משכנתא אפשר שיגיע עם הבנק למשכנתאות להסדר אלטרנטיבי שיבטיח לבנק את החזר ההלוואה, במקרה כזה יידרש אישור מיוחד מהנהלת הבנק למשכנתאות.

רשימת בנקים למשכנתאות

פקיד/ת משכנתא בבנק למשכנתאות
אנו סוכני ביטוח של משכנתאביט עומדים לשרותך בכל שעה
אנו יודעים לספק ללקוחות שלך את הפוליסה:
 
הכי מקיפה כולל ביטוח צד שלישי המכסה את המבוטח ובני ביתו מפני נזקי גוף ונזקי רכוש בשל מקרה ביטוח שייגרם בכל שטח מדינת ישראל והשטחים המוחזקים
הכי מתאימה ביטוח לבני זוג, במקרה מות שני המבוטחים ישולם סכום ביטוח כפול: סכום ביטוח אחד לטובת יתרת ההלוואה המוטב בנק למשכנתאות וסכום ביטוח נוסף ליורשי המבוטחים
הכי מהירה אנו יודעים להפיק פוליסה בהתאם להוראות הבנק בתוך יום עבודה, אנו מתמחים בטיפול בלקוחות שמתקשים להמציא פוליסה בזמן קצר עקב ליקוי בריאות
הכי זולה מחיר ביטוח משכנתא זול במיוחד!!!