ביטוח צד שלישי

ביטוח משכנתא חובה לבצע לשם אישור הלוואת משכנתא
דרישת בנקים למשכנתאות לבצע תוכנית ביטוח חיים וביטוח נכס נועדה בן השאר להגן על הלווים.

אם כבר מחייבים אותנו לרכוש ביטוח, כדאי לעצור לרגע ולבחון את מבנה הביטוח ואיכות הביטוח.

ביטוח חיים למשכנתא         = כיסוי ברור וחד משמעי
ביטוח דירה למשכנתא        = כיסוי מוגדר מלא סייגים

כל תוכנית ביטוח ניתנת להרחבה בכיסויי ביטוח נוספים במטרה להקטין את הסיכון הכלכלי.
אי אפשר לבטח הכל, אפשר לבצע את הבחירה הנכונה האופטימאלית

קיים סיכון ככלכלי משמעותי שמעטים מודעים לו-
נזק לגוף או נזק לרכוש שנגרם בתום לב ברשלנות מבוטח ובני ביתו

דוגמאות להמחשה:

ביטוח נכס במסגרת ביטוח משכנתא
משווק ביטוח צד עד לסך 500,000 ₪
סוכנות ביטוח של בנק למשכנתאות לא ניתן לרכישה!
הוראות למכירת ביטוח אגב הלוואה בתאגיד בנקאי
רישיון הסוכנות מוגבל לשיווק ביטוח מבנה ונזקי מים בלבד
חברות ביטוח באמצעות סוכנים ביטוח עד 500,000 ₪ לנזקים עקב פגם במבנה
חברות ביטוח באמצעות סוכנים ביטוח עד 500,000 ₪ לנזקים בחצרי המבוטח
משכנתאביט ביטוח עד 500,000 ₪ המכסה את כל בני הבית בכל רחבי הארץ – ביטוח צד ג' משפחתי

האם אפשר לזכות בהגנה במסגרת ביטוח משכנתא מפני תביעות כנגד הלווה ובני ביתו?
האם הגנה מסוג כזה מייקרת את המוצר? מי דואג לך באמת?

אנחנו במשכנתאביט דואגים לך באמת, באפשרותך לרכוש פוליסה הכוללת ביטוח צד שלישי מורחב שנועד להגן כלכלית מפני תביעות שיוגשו כנגדך ובני משפחתך המתגוררים בדירה ואשר אירעו בשטח מדינת ישראל

היום יותר מתמיד חובה עלינו להטיח כיסוי הולם במסגרת ביטוח משכנתא, נכון, מי שנדרש לבצע ביטוח זה, נדרש להוצאה נוספת שלא נלקחה בחשבון בעת הגשת בקשת הלוואה, , בנק למשכנתאות מבקש להבטיח בדרך זאת את החזר המשכנתא ובכך גם מאלץ אותנו להגן כלכלית על משפחתנו – שילוב כיסוי צד שלישי אינו מותנה, הבנק יקבל פוליסה גם בלי כיסוי זה, האם נוותר?

בעת ביצוע ביטוח מבנה למשכנתא דרוש מסוכן הביטוח שלך לכלול ביטוח צד שלישי מורחב!!!

כתבות (לחץ על הנושא לקריאת הכתבה):