משכנתא באינטרנט

  • הדרך הקלה להלוואת משכנתא
  • הדרך הפשוטה להלוואת משכנתא
  • הדרך הנכונה להלוואת משכנתא

הלוואת משכנתא באינטרנט

מיטב המומחים בכירים לשעבר במערכת הבנקאית יעשו לך את העבודה, טיפול מלא בקבלת המשכנתא, לרכישת דירה לבניית בית או לרכישת נכס מניב, הלוואת משכנתא במסלול מהיר יעיל ומשתלם הכולל בחירת הבנק המתאים להלוואת משכנתא, ניהול המשכנתא מול הבנק עד למועד קבלת חזקה על הנכס – דירה / בית, התאמת מסלולי ההלוואה, בניית הסכם הלוואה למשכנתא אישי וטיפול בקבלת הכספים והערבויות על כל שלביהם

שלב ראשון – בכדי שנערוך עבורכם את הבדיקה הראשונית ונעניק לכם את מיטב השירות האישי, אנו זקוקים למספר פרטים אישיים:

קריטריונים ראשוניים לקבלת ההלוואה :

  • במקרה של משכנתא קיימת, תשלומים בגינה מתבצעים באופן סדיר, ללא פיגורים.
  • הלווים אינם מוגבלים בחשבונות הבנק ולא היו מוגבלים בשלוש שנים אחרונות.
  • סכום משכנתא מינימאלי- 300,000 ₪.
  • הלווים בעלי כושר החזר מוכח, מעבודה או עסק,החזר חודשי בגין ההלוואה אינו עולה על שליש מגובה ההכנסה נטו .
  • הלוואות ניתנות כנגד שיעבוד נכס/ים למגורים בלבד.
  • לא תאושר הלוואה לרכישת נכס מבני המשפחה,למעט במקרה של גירושין או ירושה.

למילוי ומשלוח טופס בדיקה ראשונית להלוואה:טופס בדיקה ראשונית להלוואה

משכנתא באינטרנט