חברות ביטוח לפי ענפי ביטוח

רשימת חברות ביטוח לפי ענפי ביטוח

משרד האוצר - אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון תאריך הרישוי
   
אבנר איגוד לביטוח נפגעי רכב בע''מ  
ענף   
רכב חובה 15/01/86
   
אי. אם. איי-עזר חברה לביטוח משכנתאות בע''מ  
ענף  
אשראי למגורים מבוטח במשכנתא 14/07/98
   
איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע''מ  
ענף  
ביטוח מקיף דירות ובתי עסק 01/05/97
רכב רכוש - פרטי וצד ג ' 01/05/97
רכב חובה 01/05/97
אחריות מעבידים 27/07/00
מחלות ואשפוז 25/01/98
תאונות אישיות 25/01/98
חיים 16/05/99
אבדן רכוש 27/07/00
הנדסי 20/03/03
אחריות למוצרים פגומים 31/12/00
סיכונים אחרים 27/07/00
אחריות כלפי צד ג' 27/07/00
מטענים בהובלה 26/08/07
דוח ענפים חברות ביטוח המשך  
   
איילון חברה לביטוח בע''מ  
ענף  
אבדן רכוש 29/04/96
אחריות כלפי צד ג' 29/04/96
מטענים בהובלה 29/04/96
ביטוח מקיף דירות ובתי עסק 29/04/96
כלי שיט כולל צד ג' 29/04/96
רכב רכוש - פרטי וצד ג ' 29/04/96
רכב חובה 29/04/96
אחריות מעבידים 29/04/96
מחלות ואשפוז 29/04/96
תאונות אישיות 29/04/96
חיים 29/04/96
חקלאי למעט נזקי טבע בחקלאות 29/04/96
עסקים שמקורם בחו''ל 29/04/96
סיכונים אחרים 29/04/96
אחריות למוצרים פגומים 29/04/96
נזקי טבע בחקלאות 12/02/97
מתן ערבויות 29/04/96
הנדסי 29/04/96
דוח ענפים חברות ביטוח המשך  
   
אליהו חברה לביטוח בע''מ  
ענף  
חיים 15/01/86
תאונות אישיות 15/01/86
הנדסי 15/01/86
מחלות ואשפוז 15/01/86
אחריות מעבידים 15/01/86
רכב חובה 15/01/86
רכב רכוש - פרטי וצד ג ' 15/01/86
כלי טיס כולל צד ג' 15/01/86
כלי שיט כולל צד ג' 15/01/86
ביטוח מקיף דירות ובתי עסק 15/01/86
מטענים בהובלה 15/01/86
אחריות כלפי צד ג' 15/01/86
אבדן רכוש 15/01/86
השקעות של רוכשי דירות 15/01/86
חקלאי למעט נזקי טבע בחקלאות 15/01/86
עסקים שמקורם בחו''ל 15/01/86
סיכונים אחרים 15/01/86
אחריות למוצרים פגומים 15/01/86
מתן ערבויות 15/01/86
דוח ענפים חברות ביטוח המשך  
   
אשרא-החברה הישראלית לביטוח יצוא בע''מ  
ענף  
סיכוני סחר חוץ 15/01/86
סיכונים אחרים 15/01/86
   
ב.ס.ס.ח. - החברה הישראלית לביטוח אשראי בע''מ  
ענף  
מתן ערבויות 15/11/00
סיכוני סחר חוץ 15/11/00
אשראי 15/11/00
דוח ענפים חברות ביטוח המשך  
   
ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע''מ  
ענף  
אחריות מעבידים 15/01/86
רכב חובה 15/01/86
רכב רכוש - פרטי וצד ג ' 15/01/86
כלי טיס כולל צד ג' 15/01/86
כלי שיט כולל צד ג' 15/01/86
סיכונים אחרים 15/01/86
מטענים בהובלה 15/01/86
אחריות כלפי צד ג' 15/01/86
אבדן רכוש 15/01/86
חקלאי למעט נזקי טבע בחקלאות 15/01/86
הנדסי 15/01/86
מתן ערבויות 15/01/86
נזקי טבע בחקלאות 27/07/99
אחריות למוצרים פגומים 15/01/86
אשראי 15/01/86
סיכוני סחר חוץ 15/01/86
מחלות ואשפוז 15/01/86
תאונות אישיות 15/01/86
חיים 22/06/86
ביטוח מקיף דירות ובתי עסק 15/01/86
דוח ענפים חברות ביטוח המשך  
   
דקלה חברה לביטוח בע''מ  
ענף  
חיים 20/01/05
מחלות ואשפוז 12/07/89
תאונות אישיות 09/11/98
   
הכשרת הישוב חברה לביטוח בע''מ  
ענף  
מחלות ואשפוז 15/01/86
סיכונים אחרים 15/01/86
חיים 15/01/86
אחריות מעבידים 15/01/86
רכב חובה 15/01/86
רכב רכוש - פרטי וצד ג ' 15/01/86
כלי טיס כולל צד ג' 15/01/86
כלי שיט כולל צד ג' 15/01/86
ביטוח מקיף דירות ובתי עסק 15/01/86
מטענים בהובלה 15/01/86
אחריות כלפי צד ג' 15/01/86
אבדן רכוש 15/01/86
חקלאי למעט נזקי טבע בחקלאות 15/01/86
הנדסי 15/01/86
מתן ערבויות 15/01/86
אחריות למוצרים פגומים 15/01/86 15/01/86
תאונות אישיות 15/01/86 15/01/86
דוח ענפים חברות ביטוח המשך  
   
הפניקס חברה לביטוח בע''מ  
ענף  
חיים 1 15/01/86
עסקים שמקורם בחו''ל 15/01/86
מחלות ואשפוז 15/01/86
אחריות מעבידים 15/01/86
רכב חובה 15/01/86
רכב רכוש - פרטי וצד ג ' 15/01/86
כלי טיס כולל צד ג' 15/01/86
כלי שיט כולל צד ג' 15/01/86
ביטוח מקיף דירות ובתי עסק 15/01/86
מטענים בהובלה 15/01/86
אחריות כלפי צד ג' 15/01/86
אבדן רכוש 6 15/01/86
השקעות של רוכשי דירות 07/05/06
חקלאי למעט נזקי טבע בחקלאות 15/01/86
הנדסי 15/01/86
מתן ערבויות 15/01/86
נזקי טבע בחקלאות 07/05/06
אחריות למוצרים פגומים 15/01/86
סיכונים אחרים 15/01/86
תאונות אישיות 15/01/86
דוח ענפים חברות ביטוח המשך  
   
הראל חברה לביטוח בע''מ  
ענף  
חיים 15/01/86
תאונות אישיות 15/01/86
מחלות ואשפוז 15/01/86
אחריות מעבידים 15/01/86
רכב חובה 15/01/86
רכב רכוש - פרטי וצד ג ' 15/01/86
כלי טיס כולל צד ג' 11/12/95
כלי שיט כולל צד ג' 11/12/95
ביטוח מקיף דירות ובתי עסק 15/01/86
מטענים בהובלה 15/01/86
אחריות כלפי צד ג' 15/01/86
אבדן רכוש 15/01/86
חקלאי למעט נזקי טבע בחקלאות 11/12/95
הנדסי 15/01/86
מתן ערבויות 15/01/86
נזקי טבע בחקלאות 25/03/03
אחריות למוצרים פגומים 15/01/86
סיכונים אחרים 15/01/86
עסקים שמקורם בחו''ל 11/12/95
דוח ענפים חברות ביטוח המשך  
   
ישיר -איי. די. איי. חברה לביטוח בע''מ  
ענף  
חיים 04/06/01
תאונות אישיות 11/01/98
מחלות ואשפוז 11/01/98
אחריות כלפי צד ג' 12/08/96
רכב חובה 12/08/96
רכב רכוש - פרטי וצד ג ' 12/08/96
ביטוח מקיף דירות ובתי עסק 12/08/96
אחריות מעבידים 12/08/96
כלל ביטוח אשראי בע''מ  
ענף  
סיכוני סחר חוץ 31/10/99
אשראי 26/06/90
מתן ערבויות 31/10/99
דוח ענפים חברות ביטוח המשך  
   
כלל בריאות חברה לביטוח בע''מ  
ענף  
אחריות מעבידים 15/01/86
רכב חובה 15/01/86
רכב רכוש - פרטי וצד ג ' 15/01/86
כלי טיס כולל צד ג' 15/01/86
כלי שיט כולל צד ג' 15/01/86
ביטוח מקיף דירות ובתי עסק 15/01/86
מטענים בהובלה 15/01/86
אחריות כלפי צד ג' 15/01/86
אבדן רכוש 15/01/86
השקעות של רוכשי דירות 19/12/99
חקלאי למעט נזקי טבע בחקלאות 15/01/86
הנדסי 15/01/86
מתן ערבויות 15/01/86
אחריות למוצרים פגומים 15/01/86
סיכונים אחרים 15/01/86
מחלות ואשפוז 15/01/86
תאונות אישיות 15/01/86
חיים 15/01/86
עסקים שמקורם בחו''ל 20/03/03
דוח ענפים חברות ביטוח המשך  
   
כלל חברה לביטוח בע''מ  
ענף  
חיים 15/01/86
עסקים שמקורם בחו''ל 15/01/86
מחלות ואשפוז 15/01/86
אחריות מעבידים 15/01/86
רכב חובה 15/01/86
רכב רכוש - פרטי וצד ג ' 15/01/86
כלי טיס כולל צד ג' 15/01/86
כלי שיט כולל צד ג' 15/01/86
ביטוח מקיף דירות ובתי עסק 15/01/86
מטענים בהובלה 15/01/86
אחריות כלפי צד ג' 15/01/86
אבדן רכוש 15/01/86
השקעות של רוכשי דירות 09/03/01
חקלאי למעט נזקי טבע בחקלאות 11/07/90
הנדסי 15/01/86
מתן ערבויות 15/01/86
נזקי טבע בחקלאות 11/07/90
אחריות למוצרים פגומים 15/01/86
אשראי 09/03/01
סיכוני סחר חוץ 25/03/90
סיכונים אחרים 15/01/86
תאונות אישיות 15/01/86
תאריך הפקה: 15/09/08
דוח ענפים חברות ביטוח המשך  
   
מגדל חברה לביטוח בע''מ  
ענף  
חיים 15/01/86
תאונות אישיות 15/01/86
עסקים שמקורם בחו''ל 15/01/86
סיכונים אחרים 15/01/86
סיכוני סחר חוץ 15/01/86
אחריות למוצרים פגומים 15/01/86
מתן ערבויות 15/01/86
הנדסי 15/01/86
חקלאי למעט נזקי טבע בחקלאות 15/01/86
השקעות של רוכשי דירות 09/03/01
אבדן רכוש 15/01/86
אחריות כלפי צד ג' 15/01/86
מטענים בהובלה 15/01/86
ביטוח מקיף דירות ובתי עסק 15/01/86
כלי שיט כולל צד ג' 15/01/86
כלי טיס כולל צד ג' 15/01/86
רכב רכוש - פרטי וצד ג ' 15/01/86
רכב חובה 15/01/86
אחריות מעבידים 15/01/86
מחלות ואשפוז 15/01/86
דוח ענפים חברות ביטוח המשך  
   
מנורה מבטחים חברה לביטוח בע''מ  
ענף  
מתן ערבויות 15/01/86
סיכונים אחרים 15/01/86
חקלאי למעט נזקי טבע בחקלאות 15/01/86
השקעות של רוכשי דירות 01/03/99
אבדן רכוש 15/01/86
אחריות כלפי צד ג' 15/01/86
מטענים בהובלה 15/01/86
ביטוח מקיף דירות ובתי עסק 15/01/86
כלי שיט כולל צד ג' 27/09/04
כלי טיס כולל צד ג' 27/09/04
רכב רכוש - פרטי וצד ג ' 15/01/86
רכב חובה 15/01/86
אחריות מעבידים 15/01/86
מחלות ואשפוז 15/01/86
תאונות אישיות 15/01/86
חיים 15/01/86
אחריות למוצרים פגומים 15/01/86
הנדסי 15/01/86
   
עומר קרן לבטוח הדדי  
ענף  
חיים קבוצתי 19/11/86
דוח ענפים חברות ביטוח המשך  
   
ענבל חברה לביטוח בע''מ  
ענף  
כלי שיט כולל צד ג' 15/01/86
השקעות של רוכשי דירות 15/01/86
מטענים בהובלה 07/11/01
אבדן רכוש 10/03/96
כלי טיס כולל צד ג' 10/01/91
ביטוח מקיף דירות ובתי עסק 10/03/96
   
קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות  
ענף  
אבדן רכוש 27/03/01
נזקי טבע בחקלאות 21/09/87
   
קרנית-קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים  
ענף 15/01/86
רכב חובה 01/04/76
   
ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ  
ענף  
רכב רכוש - פרטי וצד ג ' 23/10/07
רכב חובה 23/10/07
ביטוח מקיף דירות ובתי עסק 14/09/08
   
שומרה חברה לביטוח בע''מ  
ענף  
סיכונים אחרים 18/03/02
אחריות למוצרים פגומים 30/03/03
זכוכית בלבד 15/01/86
הנדסי 18/03/02
אבדן רכוש 28/01/98
תאונות אישיות 28/01/98
ביטוח מקיף דירות ובתי עסק 28/01/98
רכב רכוש - פרטי וצד ג ' 05/01/00
רכב חובה 05/01/00
אחריות מעבידים 30/03/03
מחלות ואשפוז 28/01/98
אחריות כלפי צד ג' 30/03/03
דוח ענפים חברות ביטוח המשך  
   
שירביט חברה לביטוח בע''מ  
ענף  
חקלאי למעט נזקי טבע בחקלאות 25/03/02
אבדן רכוש 29/03/00
אחריות כלפי צד ג' 29/03/00
מטענים בהובלה 25/03/02
ביטוח מקיף דירות ובתי עסק 29/03/00
כלי שיט כולל צד ג' 25/03/02
רכב רכוש - פרטי וצד ג ' 29/03/00
רכב חובה 29/03/00
אחריות מעבידים 29/03/00
מחלות ואשפוז 29/03/00
תאונות אישיות 29/03/00
הנדסי 25/03/02
חיים סיכון בלבד 04/10/06