ביטוח מבנה למשכנתא – ערך כינון

סכום ביטוח מבנה דירה למשכנתא נקבע על בסיס ערך כינון
מה זה ערך כינון?
עלות בניית נכס דירה כולל:
מרפסות, צנרת, מתקני ביוב ואינסטלציה, מתקני הסקה, דוודים, מערכות סולריות ומתקני טלפון וחשמל, מערכת מיזוג אוויר, שערים, גדרות ודרכים מרוצפות  השייכים לדירה וכל החלקים הקבועים של הדירה או מחוברים אליה חיבור של קבע כגון ארונות מטבח, כלים סניטריים, פרקטיים, שיפורים במבנה ועוד, אם הדירה בבית משותף יש לכלול גם את חלקו של המבוטח ברכוש המשותף

חישוב ערך כינון
שמאי מקרקעין או שמאי ביטוח מוסמכים לקבוע את ערך הכינון
חישוב ערך כינון לפי שטח דירה:
4,500 ₪ למ"ר בבניה ישנה, מפרט ממוצע
5,000 ₪ למ"ר בבניה חדשה, מפרט ממוצע
יותר מ- 5,000 ₪ למ"ר למפרט גבוה

עלות ביטוח מבנה למשכנתא – חישוב מחיר
פרמיה חודשית ע"ס 1.00-1.12 ₪ לכל 10,000 ₪ סכום ביטוח
לדוגמא:
דירה בשטח 100 מ"ר לפי 5,000 ₪ למ"ר = סכום ביטוח / ערך כינון ע"ס 500,000 ₪
פרמיה חודשית 50-56 ₪

ביטוח מבנה למשכנתא - השוואת מחירים
במקרה וערך כינון לא ידוע, יש להשוות מחיר המבוסס על סכום ביטוח זהה
חישוב מחיר לפי סכום ביטוח מופחת יוצר אשליה להצעת מחיר זולה

ביטוח מבנה בסכום ביטוח חסר
אומדן נזק בדירה מחושב ע"י שמאי ביטוח
במקביל נערכת בדיקה הלימות סכום ביטוח
במקרה וביום הנזק יתברר שנרכש ביטוח נמוך מערך כינון, יופחת הפיצוי למבוטח
לדוגמא:
נזק ע"ס 10,000 ₪, בוצע ביטוח מבנה למשכנתא ע"ס 400,000 ₪ במקום 500,000 ₪
סכום ביטוח נרכש 80%
פיצוי למבוטח 80% מסכום הנזק המוסכם = 8,000 ₪

דרישת בנק למשכנתאות לרכישת פוליסה לביטוח מבנה משכנתא מהווה נטל שבדרך כלל לא נלקח בחשבון על ציבור המשתכנים, יחד עם זאת ביטוח מבנה נועד להבטיח הגנה כלכלית חשובה ביותר.
רכישת ביטוח מבנה למשכנתא בסכום ביטוח הולם תבטיח פיצוי מלא למבוטח בעת נזק