ריבית בנק ישראל

בנק ישראל ריבית בנק ישראל לחודש אפריל 2010 תעלה ב-0.25 נקודות אחוז ותעמוד על 1.5%
שלומי שעיה 14/04/2010

הריבית לחודש אפריל תעלה ב- 0.25% ותעמוד על 1.5%, עליה זאת היא חלק מתהליך החזר הריבית לרמה נורמאלית, זאת למרות הירידה במדד המחירים לצרכן בחודש 02/2010 ב- 0.3%, המדד הושפע, בין היתר, מהורדה של תעריפי החשמל ומהפחתת המע"מ בחודש הקודם. בסעיף הדיור נרשמה ירידה, זה החודש השלישי ברציפות, בשיעור מצטבר של 1.4%.
בעלי משכנתאות בריבית משתנה ייאלצו לשלם יותר בעוד בעלי משכנתאות צמודות מדד בריבית קבועה ייהנו מהפחתת התשלום החודשי.
בנק ישראל תומך לאורך זמן בשער הדולר ובהחלטה להעלות את הריבית נלקחה בחשבון ההשפעה על שער החליפין – התחזקות השקל  ביחס למטבעות האחרים, יחד עם זאת סביר כי העלאת הריבית הבאה תגיע רק לאחר שהבנקים המרכזיים יעלו אף הם את הריבית.

הודעה לעיתונות - 28.3.2010 - ריבית בנק ישראל לחודש אפריל 2010 תועלה ב-0.25 נקודות אחוז