ריבית בנק ישראל

בנק ישראל בנק ישראל מעלה ב- 0.25% את הריבית לחודש אוקטובר 2010 שתעמוד על 2%
שלומי שעיה 27/09/2010

בעקבות עליית מדד חודש אוגוסט  ב- 0.5% מעל התחזיות ובעקבות המשך מגמת עליית מדד הדיור תועלה הריבית במשק מחודש אוקטובר לכדי 2%.

ההחלטה להעלות את הריבית פתחה פער ביחס לריביות הבנקים המרכזיים במשקים המפותחים המובילים שעדיין נמצאות ברמות נמוכות ולא העלו לאחרונה את הריבית שינוי ובעקבות העובדה שהריביות צפויות להישאר נמוכות למשך זמן רב.

ריבית בנק ישראל לחודש אוקטובר 2010