מה יקרה כשהריבית תעלה?

המפקח על הבנקים – "מה יקרה כשהריבית תעלה? והריבית תעלה, ההנחיה בשוק המשכנתאות – דגל אזהרה מצידנו"
שלומי שעיה 10/06/2010

הפיקוח על הבנקים מודאג מעליה חדה של מחירי הדירות בישראל ומעליה משמעותית בכמות המשכנתאות שבוצעו בריבית משתנה
מחירי דירות בישראל עלו בשנתיים האחרונות ב- 30% מתוכם 22% בשנה האחרונה.
ביצועי הלוואות משכנתא נכון ל- 01/2010 -  53% מכלל המשכנתאות בוצעו במסלול שקלי בריבית משתנה, 31% בוצעו במסלול צמוד מדד בריבית משתנה
  
המפקח על הבנקים רוני חזקיה בוועידת שוק ההון השנתית The Marker שהתקיימה אתמול "הריבית הנמוכה במשכנתאות יוצרת אשליה לגבי יכולתם של הלקוחות להחזיר את ההלוואה ואז נשאלת השאלה: מה יקרה כשהריבית תעלה? והריבית תעלה. ההנחיה בשוק המשכנתאות – הנפקת דגל אזהרה מצדנו"

מצגת המפקח על הבנקים 09-06-2010: מדיניות ורגולציה - יישום בתחום האשראי לדיור