עלייה בביקוש דירות חדשות

בנק ישראל בחודשים ינואר פברואר 2010: עלייה בביקוש דירות חדשות ובמקביל ירידה בהיצע דירות חדשות
שלומי שעיה 28/03/2010

מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
כמות המבוקשת של דירות חדשות כ- 2900 (דירות חדשות שנמכרו ודירות שהוחל בבנייתן שלא למטרת מכירה) בחודשים ינואר פברואר 2010 גבוה ב- 12% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד
מספר דירות חדשות המוצעות למכירה ביוזמה פרטית הגיע בסוף חודש פברואר 2010 ל- 8,540 דירות ירידה של 22% ביחס לחודש פברואר שנה קודמת 63% מתוכם באזורי הביקוש מחוז תל אביב 26% ומחוז המרכז 37%.

הודעות לעיתונות