ההבדל בין הפוליסה התקנית
לבין פוליסה לביטוח דירה

לאחר מאבק ממושך, ותוך התחייבות כספיות אדירות, עלה בידך סוף סוף להשיג דירה.
אך אין מרגוע ללא ביטוח דירה.
הבנק למשכנתאות דורש ממך לבטח את המבנה ולשעבד את הביטוח לטובתו,
שכן במקרה של נזק חמור לדירה ייתכן שתתקשה להחזיר את ההלוואה.

מהי הפוליסה התיקנית?
בצמוד למתן ההלוואה מציע לך בנק המשכנתאות לבטח את מבנה הדירה באמצעותו.
במקרה זה מסופקת לך פוליסה מינימליסטית המכונה "הפוליסה התקנית", בצירוף כיסוי מפני נזקי מים.

תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח קובעות כי כל פוליסת ביטוח דירה לא תיפול בתנאיה מפוליסה מינימליסטית הנקראת "הפוליסה התקנית". דהיינו מותר לחברת ביטוח למכור פוליסות עם תנאים משופרים, אך אסור להן למכור פוליסות "גרועות יותר" לביטוח דירה.

מה ההבדל בין הפוליסה התקנית לבין פוליסות ביטוח דירה רגילות אחרות המשווקות ע"י חברות הביטוח?
כדי לסבר את העין ואת האוזן, ערכתי טבלת השוואות בין הפוליסה התקנית לבין פוליסה רגילה לביטוח דירה בחברת ביטוח.
על מנת לפשט את ההסבר נמנעתי מפירוט יתר של הסיכונים המוצעים,
וכן לא ציינתי הגבלות ותנאים שונים המפורטים בפוליסות. לפירוט המלא, נא עיין בפוליסות גופן.
כמו כן, נמנעתי מלציין מה הן המשמעויות הנובעות מהעדר כיסוי לסיכונים השונים,
על כך סיפרתי במאמרים נוספים באתרי.

להלן השוואה בין שתי הפוליסות העיקריות הרווחות בשוק הביטוח.

הסיכון פוליסה רגילה לביטוח דירה פוליסה תקנית
מבנה    
 • אש, ברק, רעם ועשן.
כן כן
 • התפוצצות.
כן כן
 • סערה.
כן כן
 • נפילת כלי טיס.
כן כן
 • התנגשות כלי רכב.
כן כן
 • פעולות זדון.
כן כן
 • גניבה, שוד ופריצה.
כן כן
 • התקהלות והתפרעות.
כן כן
 • רעידת אדמה.
בתוספת תשלום בתוספת תשלום
 • שיטפון או הצפה.
כן כן
 • צמחים ומדשאות.
בחלק מהפוליסות לא
 • חלקים שאינם קבועים.
בחלק מהפוליסות לא
 • 10% ביטוח נוסף.
כן לא
 • הוצאות אדריכלים ושמאים.
כן לא
 • פינוי הריסות.
כן לא
 • אובדן שכ"ד.
כן לא
 • נזקי מים.
בתוספת תשלום בתוספת תשלום
תכולה    
 • דברי ערך.
בהגבלות מסויימות בהגבלות מסויימות
 • ריהוט וציוד גן.
בהגבלות מסויימות לא
 • כיסוי מחוץ לדירה.
כן לא
 • שמשות ומתקנים סניטריים.
כן לא
 • כיסוי כל הסיכונים לחלק מהפריטים.
כן לא
 • אופניים.
כן לא
חבויות    
 • עובדי משק בית.
כן לא
 • צד שלישי.
כן לא
תאונות אישיות בתוספת תשלום לא

 

 

 

עתה, כאשר יש בידך מידע חשוב אודות ההבדל בין הפוליסות, עשה את החשבון.
אם הבנק מציע לך פוליסה מוזלת, עיין בתנאים, השווה את המחירים וקבע את שנוח לך בעיניים פקוחות.

יהושע סדן הינו שמאי המשמש כמומחה מטעם בתי המשפט, בורר מוסמך וחבר איגוד שמאי ביטוח בישראל. טלפון: 03-5222289, נייד: 052-2418891, פקס: 03-5426296.