סימן ראשון לבלימת מחירי דירות?

סימן ראשון לבלימת מחירי דירות בישראל ? משרד השיכון - עלייה בהתחלות בנייה
שלומי שעיה 19/09/2010

עלייה ריאלית של .16.80% במספר התחלות בנייה במחצית הראשונה של השנה ביחס לתקופה המקבילה אשתקד ו-21.30% ביחס לחציון ראשון 2008. המשך המגמה יביא לגידול היצע דירות חדשות למכירה - הגורם המרכזי המשפיע על מחירי דירות.

תקופה סך כולל
2005 32,332
2006 31,270
2007 30,756
2008 32,627
2009 34,441
1-6/2010 18,437
 I          2007  8,209
 II 7,140
III 7,678
 IV 7,729
 I          2008  7,694
 II 7,497
III 8,987
 IV 8,449
 I         2009  8,145
 II 7,640
III 9,406
 IV 9,250
 I          2010  9,478
 II 8,959