ביטוח משכנתא השוואת מחירים

  ביטוח משכנתא השוואת מחירים
שלומי שעיה 11/01/2011

ביטוח משכנתאות – מידי חודש מתבצעות כ- 4,000 הלוואות משכנתא חדשות בחלקן לווי משכנתא חדשים ובחלקן האחר לווי משכנתא שמבצעים מחזור משכנתא.
ביצוע הלוואות לציבור לדיור בבנקים נותני משכנתאות לפי סוגי הלוואות 1-11/2010

תנאי לביצוע הלוואת משכנתא הוא ביצוע ביטוח חיים בגובה ההלוואה וביצוע ביטוח מבנה על בסיס ערך כינון (עלות הבנייה + צמודות מבנה)
מדובר בשוק תחרותי במיוחד הקולט מחזור פרמיה חדשה מעל 100 מליון שקל בשנה.
מחזור פרמיה שנתי כ- 2 מיליארד ₪ בשנה (הפרמיה שמשלם ציבור המשתכנים עבור תוכניות ביטוח משכנתא)

רגע לפני שרוכשים ביטוח משכנתא.  מה חשוב לדעת?

 1. הסיבות לתחרות בשוק ביטוחי המשכנתאות
 2. היכן ניתן לרכוש ביטוח משכנתא?
 3. תנאי הקבלה לביטוח
 4. הרכב הביטוח
 5. מחיר הביטוח

ביטוחי משכנתאות בישראל
תוכניות ביטוח משכנתא מונפקות ע"י חברות ביטוח מסחריות.
מבחינת חברת הביטוח המוצר ביטוח משכנתא הוא אחד ממוצרי הביטוח הנחשקים ביותר;

 • פוליסת משכנתא נערכת לשנים רבות ועל הלווה חלה חובה לשלם את תשלומי הביטוח לאורך כל תקופת ההלוואה
 • רווח בטוח – קל מאוד לקבוע את מחיר הביטוח המבוסס על נתונים סטטיסטיים מדויקים

חברות הביטוח בישראל מספקות את פוליסות משכנתא באמצעות:

 • סוכנויות ביטוח של בנקים למשכנתאות
 • סוכנויות ביטוח המתמחות בביטוחי משכנתא
 • שיווק ישיר באמצעות חברות ביטוח ישיר
 • סוכני ביטוח המשווקים מגוון תוכניות ביטוח

יזהר הלווה!
עקב סיכון חריג חברת ביטוח מסרבת לבצע ביטוח משכנתא או שמסכימה לבטח בתוספת מחיר
סיכון חריג:

 • מקצוע או עיסוק של המבוטח/ת;
 • מצב בריאות לקוי
 • סיכון שבאישיות

עוד לפני חתימה על חוזה לרכישת דירה או קרקע בכדי להבטיח את אמצעי המימון מתבקשת הסכמה עקרונית להלוואת משכנתא כך גם לבעלי סיכון חריג מתבקש בירור עקרוני להסכמת חברת הביטוח לבצע ביטוח ובירור מחיר הביטוח
כל סטייה הקלה שבקלים בשאלון הבריאות תחשב סיכון חריג

פוליסה לביטוח משכנתא
סכום ביטוח חיים למשכנתא נקבע על בסיס יתרת הלוואת משכנתא
סכום ביטוח מבנה נקבע על בסיס ערך כינון – עלות הבניה כולל החלק של הדירה ברכוש המשותף וכולל צמודות מבנה
חברות ביטוח מנפיקות פוליסות במתכונות שונות המשפיעות על מחיר הביטוח לדוגמא ביטוח חיים:
הראל - סכום ביטוח גבוה ב- 10% מסכום ההלוואה
הפניקס - סכום ביטוח גבוה ב- 5% מסכום ההלוואה
מבחינת המשתכן אומנם תוספת סכום הביטוח מייקרת במעט את הפוליסה, יחד עם זאת רוכש המשתכן תוספת לביטוח חיים שתשולם ליורשיו במקרה מות מוקדם בעלות נמוכה משמעותית מתעריף חברת הביטוח
לדוגמא ביטוח מבנה:
סוכנויות ביטוח של בנקים למשכנתאות אינן רשאיות לכלול בפוליסה כיסוי צד ג'
מגדל – מאפשרת בחירה, הכללת כיסוי צד ג' בתוספת תשלום
ביטוח מבנה דירה באמצעות חברות ביטוח אחרות כולל כיסוי צד ג' מובנה, יש לשים לב – מרחב הכיסוי מוגבל עקב נזק מליקוי במבנה או עקב נזק בשטח הדירה או בשטח החצרים.
מנורה מבטחים – ביטוח מבנה דירה כולל כיסוי צד שלישי בכל הארץ
כיסויים נוספים כמו כלים סניטריים, משטחי שיש, שמשות, שכר דירה חלופי ועוד משפיעים גם הם על מחיר הביטוח
בעת השוואת מחירים יש לעמוד על הבדלי הכיסוי והשפעתם על מחיר הביטוח

מחיר ביטוח משכנתא
חברות ביטוח מתחרות על ליבו של הצרכן, לשם כך מעניקות החברות הנחות על התעריף לתקופות קצובות הצרכן לתומו אינו מודע כלל לעובדה שהפרמיה לתשלום משתנה, לכן לשם השוואת מחירים נכונה יש לדרוש הצעה כתובה הכוללת את פירוט התפלגות הפרמיה לתשלום במהלך תקופת הביטוח

להלן מקרה אמיתי - השוואת מחירים לשתי הצעות שקיבל משתכן ביחס לחברת מנורה מבטחים המיוצגת על ידי משכנתא-ביט
טבלת  פרמיה חודשית בגין 4 הלוואות סה"כ 811,000 ₪
גבר לא מעשן גיל כניסה 29
אישה לא מעשנת גיל כניסה 26

שנה סכום ביטוח חיים מנורה מבטחים
באמצעות סוכן
חברת ביטוח
ללא סוכן
סוכנות ביטוח של בנק
1 811,000 84.68 79.48 95.55
2 786,454 87.98 80.35 92.65
3 760,994 97.03 81.12 90.61
4 734,563 94.18 82.68 89.31
5 707,185 93.17 84.04 88.19
6 678,764 92.31 85.77 87.20
7 649,281 91.52 87.25 86.26
8 618,695 91.59 89.73 86.07
9 586,964 91.47 91.99 85.70
10 554,044 90.66 94.72 84.37
11 519,891 90.59 97.53 83.73
12 490,724 90.72 101.43 84.26
13 460,500 91.01 104.04 84.27
14 429,178 91.20 107.21 84.45
15 396,720 90.20 111.10 84.03
16 363,082 89.50 114.23 83.05
17 341,636 91.47 117.35 84.35
18 319,449 93.23 120.69 86.08
19 296,492 94.09 123.97 86.77
20 272,741 94.47 126.79 87.34
21 248,166 94.04 128.87 108.28
22 222,738 92.45 144.43 106.61
23 196,428 89.60 144.76 102.78
24 169,203 84.86 143.54 97.42
25 141,032 78.02 147.47 89.26
26 111,881 68.39 139.97 77.82
27 81,715 55.33 127.84 62.67
28 50,498 37.81 110.10 42.56
29 18,192 15.12 84.87 16.19
30 9,289 8.54 50.41 9.52

 

ביצוע פוליסה בחברת מנורה מבטחים באמצעות סוכן ביטוח פוליסה של מנורה מבטחים כוללת תשלום כפול במקרה מות שני בני הזוג

ביטוח משכנתא השוואת מחירים

השוואת מחירים נכונה תתבסס על:

 • טבלת התפלגות הפרמיה החודשית למשך כל תקופת ההלוואה
 • השוואת הכיסויים בפוליסה והגדרתם
 • בחירת שירות וליווי שוטף סוכנות ביטוח של בנק, חברת ביטוח ישיר, סוכן ביטוח