בנק ישראל בוחן תרחיש קיצון

בנק ישראל בוחן תרחיש קיצון - עליית ריבית וירידה במחירי דירות מתחת לשווי הלוואת משכנתא
שלומי שעיה 15/07/2010

בנק ישראל מודאג מעליה חדה של מחירי הדירות בישראל ומעליה משמעותית בכמות המשכנתאות שבוצעו בריבית משתנה
מחירי דירות בישראל רשמו עליות חדות בשנתיים האחרונות מחד ומאידך הריבית הנמוכה מעלה חשש ליכולתם של לווי משכנתאות להחזיר את הלוואת המשכנתא לכשתעלה הריבית

התוצאות שהתקבלו בכל התרחישים והמודלים כאמור, מראות כי יחס הלימות ההון הממוצע במערכת הבנקאית, לאחר השפעתם של הזעזועים השונים שנבחנו, נותר מעל המינימום הנדרש.