המדינה נגד קבוצות הרכישה

  המדינה נגד קבוצות הרכישה
שלומי שעיה 11/05/2010

אחת מתוך חמש דירות חדשות שנרכשו במהלך 2009 נרכשה באמצעות קבוצת רכישה.
באזור תל אביב והשרון חלקן של הדירות שנרכשו באמצעות קבוצות רכישה מגיע לכדי 40% ממספר דירות שנמכרו ע"י קבלנים.
לפי אומדן של מנהל הכנסות המדינה מגיע ההפסד מגביית מיסים לכדי 219 מליון ₪, מע"מ שנחסך או יותר נכון שלא שולם בעת רכישת קרקע מבעלי קרקעות פרטיים מהווה יותר ממחצית ההפסד.
הדוח שהוכן לראשונה עבור רשות המיסים יש בו כדי להשפיע על מקבלי ההחלטות להפחית את ההפסד

פעילות קבוצות הרכישה בשנת 2009