ביטוח משכנתא – סיפור מהחיים

  כמה באמת עולה ביטוח משכנתא?
שלומי שעיה 06/10/2010

הביטחונות אותם דורש בנק למשכנתאות בדרך כלל:
שעבוד נכס דירה
ביטוח חיים למשכנתא על סכום ההלוואה
ביטוח דירה – ביטוח מבנה דירה על בסיס ערך כינון/עלות בנייה

בני זוג מצפון הארץ משפרי דיור, הגישו בקשת משכנתא ע"ס 240,000 ₪ (סכום ההלוואה נמוך ממחצית ממוצע הלוואת משכנתא), לצורך כך לקחו בחשבון תקציב חודשי של כ- 2,000 ₪ המבוסס על החזר חודשי של כ- 2,000 ₪ לחודש למשך 12 שנה.

עם התקבל אישור עקרוני , הפנתה יועצת המשכנתאות בבנק את בני הזוג לבצע ביטוח משכנתא אצל סוכנות הביטוח של הבנק, להפתעתם גילו בני הזוג כי הצעת הביטוח שמלאו נדחתה ע"י חברת הביטוח וכי לסוכנות הביטוח של הבנק אין אפשרות לבצע פוליסת ביטוח חיים למשכנתא.

בצר להם, פנו לחברות ביטוח נוספות באמצעות סוכני ביטוח וכן גם לחברות ביטוח ישיר ואז התברר כי בת הזוג אינה ברת ביטוח – נדחתה עקב בעיית בריאות, בן הזוג התקבל בתנאי להסכמתו לשלם לחברת הביטוח פרמיה גבוהה במיוחד.

עכשיו ברור כי בני הזוג לא עומדים בתנאי חוזה רכישת הדירה, המועד בו התחייבו בני הזוג לשלם חלף, בסניף הבנק למשכנתאות הסבירו להם באופן חד משמעי כי בנוסף לשעבוד הנכס לטובת הבנק ללא פוליסת ביטוח חיים בגובה המשכנתא לכל אחד מבני הזוג לא תשוחרר ההלוואה.

סוף טוב הכל טוב, האומנם?

באמצעות סוכנות ביטוח המתמחה בביטוחי משכנתא אותרה חברת ביטוח שהצליחה באמצעות מבטח משנה מחו"ל לאשר כיסוי ביטוחי לבני הזוג בתנאי תשלום הבאים:
סכום ביטוח 240,000 ₪ לכל אחד מבני הזוג
תקופת ביטוח 12 שנה  (במקביל ללוח סילוקין של הלוואת משכנתא)

שנה סכום ביטוח חיים גבר
גיל כניסה 46 לא מעשן
אישה
גיל כניסה 41 לא מעשנת
סה"כ פרמיה חודשית
1 240,000 71.68 95.20 166.88
2 222,603 78.19 104.69 182.88
3 204,771 89.93 120.75 210.68
4 186,494 90.36 122.19 212.55
5 167,759 89.83 122.10 211.93
6 148,556 88.18 120.22 208.40
7 128,873 84.90 115.48 200.37
8 108,698 79.61 108.37 187.98
9 88,019 71.57 97.42 168.99
10 66,822 60.40 82.12 142.52
11 45,096 45.17 61.89 107.06
12 22,826 25.38 34.96 60.35

מחיר ביטוח משכנתא שווה ערך ל- 10% מכל הלוואת משכנתא – 24,000 ₪
הפרמיה החודשית לביטוח מהווה 10% מההחזר החודשי, וזה רק החלק של ביטוח חיים, ההוצאה מהווה נטל כבד  וברור שלא נלקחה בחשבון, בעצם נכפתה על בני הזוג

החזר משכנתא

ביטוח מבנה דירה משולם בנפרד

מסקנות והמלצות

  • עוד בשלבי תכנון, חובה לערוך בדיקה להסכמת חברת ביטוח לבצע פוליסה לביטוח חיים ולדרוש לוח סילוקין של הפרמיה החודשית
  • במקרה בו חברת ביטוח דוחה את הביטוח או מסכימה לבטח בתוספת מחיר משמעותית בעת הגשת בקשת משכנתא יש לעדכן את יועץ/ת המשכנתאות בבנק ולבקש את אישור הבנק לוותר מראש על ביטוח חיים ללווה.
    בשלב מוקדם יש סיכוי לקבל את אישור הבנק לוותר על הביטוח כחלק מהמשא ומתן לתנאי ההלוואה

ביטוח משכנתא מהווה חלק בלתי נפרד מהלוואת משכנתא, פנייה מוקדמת לסוכנות ביטוח המתמחה בתוכניות ביטוח משכנתא תמנע עוגמת נפש ותחסוך הוצאות מיותרות