מה קורה בשוק המשכנתאות?

מנתוני משרד השיכון משכנתא ממוצעת - המשך מגמת עלייה, בחודש אוגוסט עומדת על סך 576,000 ₪ בחודשיים האחרונים מסתמנת ירידה במספר הלווים בעוד סך הלוואות משכנתא שבוצעו בחודש אוגוסט מתקרב לשיא חדש והגיע לכדי 4.7 מיליארד ₪ נתח משכנתאות במסלול צמוד מדד במגמת עלייה ביחס לשנת 2009
שלומי שעיה 10/10/2010

שוק הנדלן רותח, הלוואת משכנתא ממוצעת בחודש אוגוסט 2010 גבוהה בכ- 10% ביחס למשכנתא ממוצעת בתחילת השנה, אמנם מספר הלווים במגמת ירידה כמו גם מספר הלוואות המשכנתא שבוצעו בחודש אוגוסט אולם סך המשכנתאות שבוצעו במגמת עלייה
הנתונים מצביעים על המשך עליית מחיר דירה
שינוי מגמה בבחירת מסלול הלוואה צמוד מדד, דורשי משכנתא במסלול צמוד מדד:

תקופה הלוואות משכנתא במליוני ש"ח
במסלול פריים במסלול צמוד מדד
2008 14,430 48% 14,692 49%
2009 20,840 60% 12,164 35%
1-8/2010 16,022 51% 13,212 42%

הלוואה ממוצעת
הלוואות משכנתא במיליוני שקלים

מספר לווים – שינוי חודש,  2010 ביחס ל- 2009

ביצוע הלוואות לציבור לדיור בבנקים נותני משכנתאות לפי סוגי הלוואות