האם הבועה עומדת להתפוצץ?

מחירי דירות – האם בועה שעומדת להתפוצץ? עלייה ביחס לשנת 2009
שלומי שעיה 09/11/2011

הצעדים שננקטו לאחרונה ע"י בנק ישראל, משרד השיכון ומשרד האוצר כדי לצנן את שוק הדיור נותנים את אותותיהם.
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה אתמול נתונים לחודש ספטמבר 2011 המעידים על ירידה משמעותית בכמות הדירות שנמכרו ועל עליה בכמות הדירות המוצעות למכירה.
הכמות המבוקשת של דירות חדשות עמדה בחודש ספטמבר על 2190 יחידות (1,050 דירות חדשות שנמכרו לציבור הרחב ועוד 1,150 דירות שלא למכירה בנייה עצמית וכו') כמות המבוקשת של דירות בחודש ספטמבר הינה הנמוכה ביותר שנרשמה מאז אוקטובר 2006
מספר חודשי היצע (פרק הזמן עד מכירת כל הדירות החדשות שנותרו למכירה) בשלשת החודשים האחרונים עלה ל- 13 חודשים

כמות מבוקשת של דירות חדשות ספטמבר 2011

הקבלנים: "הקיפאון מוחלט, הפחתנו מחיר ב-5% ובלתי אפשרי להוריד יותר מזה"