שינוי מגמה?

  שינוי מגמה? שר הבינוי והשיכון - "ממשיכים להילחם במחסור בהיצע דירות.."
שלומי שעיה 06/05/2010

בנוסף למכרז לשיווק קרקעות לבניית כ- 2800 יחידות, שנערך לפני כחודש,  המינהל ומשרד הבינוי והשיכון מציעים היום (03/04/2010) קרקעות לבניית 3,000 יחידות דיור חדשות.
החל מחודש ספטמבר הוצעו במכרזים פומביים כ- 21,593 יחידות דיור, (במהלך העשור האחרון הוחל בבנייתן של 31,000 יחידות דיור בממוצע) עדיין אין כאן בשורה לשינוי מגמה.
במכרז הנוכחי המינהל ומשרד הבינוי והשיכון נוקטים בגישה חדשה– כ- 500 יחידות דיור חדשות ישווקו בשיטת המחיר למשתכן, הזוכה במכרז הוא זה שיגיש את ההצעה הזולה ביותר למחיר הדירות הסופי.

משרד השיכון – הודעת דובר 04/05/2010