ביטוח תאונות TOP

פוליסה לביטוח תאונות אישיות נועדה לפצות את המבוטח בעודו בחיים, התוכנית מעניקה פיצוי כספי בכל מקום בעולם בעת תאונה אשר גרמה ל:

 • מוות
 • נכות (מוחלטת אות חלקית)
 • שברים
 • כוויות (אש או רותחים)
 • אשפוז בבית חולים (החל מהיום השני ועד 26 שבועות)
 • מצב סיעודי – פיצוי חד פעמי.

תאונות אישיות Top - תאונה – הגדרה
חבלה גופנית שנגרמה עקב הפעלת כוח פיזי בלבד, כתוצאה מאירוע פתאומי, אלי, חד פעמי ובלתי צפוי מראש הנגרם ע"י גורם חיצוני וגלוי לעין המהווה, ללא תלות בסיבה אחרת, את הסיבה היחידה, הישירה והמידית לקרות מקרה ביטוח.

תאונות אישיות Top - כיסויים נוספים בתוכנית בעקבות תאונה
 • אחות פרטית בעת אשפוז- עד 500 ₪ ליום, החל מהיום השישי לאשפוז ועד היום ה- 14 לאשפוז , סה"כ 9 ימי אשפוז
 • הוצאות פינוי באמבולנס- שיפוי עד 600 ₪
 • העברה במטוס / מסוק בין בתי חולים- עד 50,000 ₪
 • שהייה של קרוב משפחה במלון בקרבת  בתי חולים- עד 400 ₪ ליום, החל מיום האשפוז השישי ולתקופה שלא תעלה על 6 ימי אשפוז
 • העברה במטוס / מסוק בין בתי חולים- עד 50,000 ₪
 • טיפולי פיזיותרפיה / רפואה משלימה - עד 50,00010 טיפולים למקרה ביטוח, החזר עד 180 ₪ לטיפול, 20% השתתפות עצמית
 • אביזרים רפואיים – כיסוי הוצאות רכישת / השאלת אביזרים עד לתקרה של 6,000 ₪ למקרה ביטוח, 20% השתתפות עצמית
 • טיפולי שיניים משקמים- עד לתקרה של 8,000 ₪ למקרה ביטוח, ועד 10,000 ₪ לכל תקופת הביטוח, 20% השתתפות עצמית.

תאונות אישיות Top - כיסויים ייחודיים לילדים

 • טיפולים פסיכולוגיים פסיכיאטרים לאחר אירוע קשה - עד 30 טיפולים למקרה ביטוח, עד 200 ₪ לטיפול, 25% השתתפות עצמית
 • פיצוי בעת היעדרות מבחינת מגן / בגרות- עד 5 בחינות למקרה ביטוח, 1,000 ₪ פיצוי לכל בחינה
תאונות אישיות Top - כיסויים ייחודיים לילדים
 • טיפולים פסיכולוגיים פסיכיאטרים לאחר אירוע קשה - עד 30 טיפולים למקרה ביטוח, עד 200 ₪ לטיפול, 25% השתתפות עצמית
 • פיצוי בעת היעדרות מבחינת מגן / בגרות- עד 5 בחינות למקרה ביטוח, 1,000 ₪ פיצוי לכל בחינה

תאונות אישיות Top - שברים עקב תאונה

האברים בהם נגרם שבר תאונתי שיעור הפיצוי מתוך סכום
הביטוח המרבי לכיסוי זה
חוליה - גוף חולייתי (למעט עצם הזנב) 100.00%
אגן 100.00%
גולגולת 35.00%
חזה 35.00%
כתף 35.00%
יד 35.00%
רגל 35.00%
שורש כף היד 10.00%
קרסול 10.00%
עצם הזנב 10.00%
כף יד 3.00%
כף רגל ואצבע אחת או יותר 3.00%
אף 3.00%

תאונות אישיות Top - כוויות עקב תאונה

מה היא כוויה?
כוויה מדרגה ראשונה –  פצע / צריבה בעור הגוף (לא מכוסה בביטוח)
כוויה מדרגה שנייה –     כוויה הפוגעת מעבר לשכבת העור החיצונית היוצרת שלפוחית
כוויה מדרגה שלישית –  כוויה ההורסת את מלוא עובי העור

היקף הכוויה ביחס לשטח המעטפת של גוף המבוטח כוויה מדרגה שנייה: כוויה מדרגה שלישית:
שיעור הפיצוי מסכום הביטוח המרבי לכיסוי זה שיעור הפיצוי מסכום הביטוח המרבי לכיסוי זה
4.5% - 9% 10% 20%
10% - 19% 30% 60%
20% - 27% 40% 80%
28% - 100% 50% 100%

 

תאונות אישיות Top - חבילות ביטוח לבחירת המבוטח/ת

הכיסוי חבילה לבחירת מבוטח
חבילה 1 חבילה 2 חבילה 3 חבילה 4 חבילה 5 חבילה 6
מוות מתאונה 50,000 75,000 100,000 200,000 300,000 400,000
נכות מתאונה 50,000 75,000 100,000 200,000 300,000 400,000
שברים 10,000 15,000 20,000 40,000 60,000 80,000
כוויות 10,000 15,000 20,000 40,000 60,000 80,000
סיעוד 10,000 15,000 20,000 40,000 60,000 80,000
אשפוז יומי 150 150 200 400 600 800
חבילה 1 – תוספת לביטוח בריאות בתוקף בחברה
חבילה 2,3,4 – ניתן לרכוש לילדים
תאונות אישיות Top

תאונות אישיות Top מחיר חבילה

לרשותך - מחשבון ביטוח תאונות אישיות

תאונות אישיות Top מסגרת כללית

 • מבוגרים- פרמיה קבועה למשך כל תקופת ביטוח בהתאם לגיל הכניסה
 • ילדים – פרמיה קבועה עד גיל 20 בהתאם לפרמיה בגיל הכניסה, מגיל 21 תעודכן הפרמיה לפי גיל 21 ותישאר קבועה למשך כל תקופת הביטוח.
 • גיל כניסה מינימאלי – 3
 • גיל כ
 • ניסה מקסימאלי – 75
 • גיל סיום התוכנית - 80

תאונות אישיות Top תנאי חיתום - הצהרת בריאות כוללת שאלה אחת בלבד!

האם את/ה מוגבל/ת בביצוע אחת מהפעולות: לקום, ולשכב, להתלבש ולהתפשט, להתרחץ, לאכול ולשתות, לשלוט על סוגרים, ניידות, נעזר באמצעי הליכה, סובל/ת מבריחת סידן (אוסטאופורוזיס) דמנציה, אלצהיימר, פרקינסון, טרשת נפוצה, ניוון שרירים?

תשובה חיובית לשאלה  = דחייה

מחשבון ביטוח תאונות אישיות ביטוח בריאות אופק רחב טפסים ונספחים