ביטוח נסיעות לחו"ל

 

TRAVEL INSURANCE MENORA TOP ביטוח נסיעות לחו"ל
ביטוח נסיעות לחו"ל - TOP TRAVEL פוליסה חדשה מבית "מנורה מבטחים ביטוח בע"מ":
פוליסת ביטוח נסיעות חו"ל TOP TRAVEL מאפשרת לך לבחור את חבילת הביטוח המתאימה ביותר מבין שני מסלולים.
 רכישת ביטוח נסיעות חו"ל online
נסיעות לחו"ל TOP TRAVEL BASIC
כיסוי להוצאות רפואיות עד 500,000 $ החזר הוצאות בגין קיצור או ביטול נסיעה, מוות או נכות מלאה מתאונה, צד ג' וביטוח כבודה.
נסיעות לחו"ל TOP TRAVEL PREMIUM
חבילת הכיסוי הרחבה ביותר של מנורה הכוללת כיסוי להוצאות רפואיות עד 1,000,000 $, החזר הוצאות בגין קיצור או ביטול נסיעה, מוות או נכות מלאה מתאונה, צד ג' וביטוח כבודה.
פוליסה נסיעות לחו"ל זו מיועדת לתושב ישראל שגילו אינו עולה על 85 למסלולים אלו ניתן לרכוש, תמורת פרמיה נוספת, הרחבות לנשים בהריון (עד שבוע 32 ו/או עד גיל 40), או לנוסעים הסובלים ממחלות קיימות, וכן הרחבה למחשב נישא/לוח, ספורט חורף וספורט אתגרי.
ביטוח נסיעות לחו"ל - איך מצרפים?
תהליך רכישה ONLINE פשוט, מהיר וקל:
 • תקופת ביטוח מרבית: 180 יום תקופת ביטוח מרבית למבוטח מעל גיל 70: 45 יום.
 • ניתן לרכוש ביטוח נסיעות לחו"ל כ -60 יום לפני מועד תחילת הביטוח
עיקרי הכיסוי וסכומי ביטוח בפוליסה נסיעות לחו"ל:
ביטוח נסיעות לחו"ל הכיסוי TOP Travel
Basic
TOP Travel Premium השתתפות עצמית
גבול אחריות המבטח להוצאות רפואיות 500,000 $ 1,000,000 $  
הוצאות רפואיות בעת אשפוז בחו"ל כלול בגבול האחריות כלול בגבול האחריות ללא השתתפות עצמית
פינוי יבשתי מחו"ל כלול בגבול האחריות כלול בגבול האחריות ללא השתתפות עצמית
פינוי אווירי/ימי מחו"ל כלול בגבול האחריות כלול בגבול האחריות ללא השתתפות עצמית
הטסה רפואית מחו"ל לישראל כלול בגבול האחריות כלול בגבול האחריות ללא השתתפות עצמית
הוצאות המשך אשפוז בישראל עד 120 יום עד 120 יום ללא השתתפות עצמית
הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז בחו"ל כלול בגבול האחריות כלול בגבול האחריות 40 $ לאירוע
תרופות 500 $ 700 $ 40 $ לאירוע
טיפול חירום בשיניים 400 $ 500 $ 40 $ לאירוע
הוצאות רפואיות בישראל עקב תאונה בחו"ל שלא בעת אשפוז 5,000 $ 5,000 $ 40 $ לאירוע
הוצאות בגין טיפול פסיכיאטרי/נפשי עקב תאונה בחו"ל 400 $ 500 $ 40 $ לאירוע
הפסד תשלומים בגין ביטול או קיצור נסיעה
ביטול נסיעה לחו"ל 3,500 $ מתוכם: כרטיס נסיעה למבוטח 1,500 $ ולמלווה 1,000 $  5,000 $ מתוכם: כרטיס נסיעה למבוטח 1,500 $ ולמלווה 1,000 $ 40 $ לאירוע
ביטול נסיעה לחו"ל עקב צו 8 1,500 $ למבוטח 1,500 $ למבוטח 40 $ לאירוע
  קיצור נסיעה 3,500 $ מתוכם: כרטיס נסיעה למבוטח 1,500 $ ולמלווה 1,000 $ 5,000 $ מתוכם: כרטיס נסיעה למבוטח 1,500 $ ולמלווה 1,000 $ 40 $ לאירוע
הוצאות נוספות
הוצאות לינה בחו"ל 80 $ ליום
ובסה"כ 800 $
100 $ ליום
ובסה"כ 1,000 $
40 $ לאירוע
כרטיס נסיעה 1,000 $ 1,000 $ 40 $ לאירוע
העברת גופה כלול בגבולות האחריות גבול בגבולות האחריות ללא השתתפות עצמית
הטסת בן משפחה קרוב 1,000 $ 1,000 $ 40 $ לאירוע
הוצאות משפטיות בהליכים פליליים בחו"ל 2,500 $ 4,000 $ 40 $ לאירוע
פיצוי יומי בבית חולים עקב תאונה או מחלה 50 $ 75 $ ללא השתתפות עצמית
תאונות אישיות
גיל המבוטח עד 18
או מעל גיל 70
10,000 $ 15,000 $ ללא השתתפות עצמית
גיל המבוטח 19-69 15,000 $ 20,000 $ ללא השתתפות עצמית
כבודה
סה"כ כיסוי למטען 1,250 $ 1,750 $ 40 $ לאירוע
דברי ערך 500 $ אך לא יותר
מ- 300 $ לפריט
או מערכת פריטים
500 $ אך לא יותר
מ- 300 $ לפריט
או מערכת פריטים
מזוודה/תיק/ארנק 75 $ 75 $
גניבה/פריצה מכלי רכב 300 $ 300 $
איחור בהגעת כבודה 150 $ 150 $
שיחזור מסמכים 100 $ 100 $ ללא השתתפות עצמית
חבות כלפי צד שלישי 50,000 $ 100,000 $ ללא השתתפות עצמית
הרחבות (רק אם צוין במפורש בדף פרטי ביטוח)
החמרה של מצב בריאות קיים 200,000 $ 200,000 $ 40 $ לאירוע
החמרה של מחלת לב קיימת 200,000 $ 200,000 $ 40 $ לאירוע
הריון עד מלאת 32 שבועות להריון 200,000 $ 200,000 $ 40 $ לאירוע
ספורט חורף כיסוי על פי פרקים 2-6, עד התקרות הנקובות בכל אחת מהכיסויים הכלולים בפרקים אלו לעיל 40 $ לאירוע
ספורט אתגרי 40 $ לאירוע
מחשב נישא ו/או מחשב לוח (Tablet ) 1,200 $ 1,200 $ 100 $ לאירוע
 רכישת ביטוח נסיעות חו"ל online
ביטוח נסיעות לחו"ל מחירון ביטוח ללא מטען
מחיר ביטוח נסיעה ליום ללא מטען
גיל TOP Travel Basic TOP Travel Premium
0-18 $0.85 $1.28
19-39 $1.02 $1.28
40-59 $1.19 $1.36
60-69 $1.45 $1.91
70-75 $2.13 $2.76
76-80 $3.83 $5.10
81-85 $4.68 $6.38
 רכישת ביטוח נסיעות חו"ל online
ביטוח נסיעות לחו"ל מחירון ביטוח כולל מטען
מחיר ביטוח נסיעה ליום כולל מטען
גיל TOP Travel Basic TOP Travel Premium
0-18 $1.28 $1.70
19-39 $1.45 $1.70
40-59 $1.62 $1.79
60-69 $1.87 $2.34
70-75 $2.55 $3.19
76-80 $4.25 $5.53
81-85 $5.10 $6.80
 רכישת ביטוח נסיעות חו"ל online
הרחבות:
א. ביטוח נסיעות לחו"ל לחולים - הרחבה להחמרה של מצב בריאותי קיים:

לתשומת לב,
ביטוח נסיעות לחו"ל לחולים – ביטוח נסיעות לחו"ל מצב רפואי קיים
מיועד למי שעבר תאונה או מחלה אשר בגינם היה בטיפול רפואי ולו תרופתי בלבד או בהשגחה בעת צאתו לחו"ל או במשך שישה חודשים שקדמו לצאתו לחו"ל
הכיסוי – שינוי לרעה פתאומי ובלתי צפוי של מצב בריאות קיים שהטיפול בו היה הכרחי בחו"ל
מבוטח שבמהלך חצי השנה האחרונה היה מאושפז ו/או עבר ניתוח ו/או נזקק לבדיקות/טיפולים רפואיים שאינם חלק מהטיפול הרפואי השגרתי ו/או חלה החמרה של מחלה קיימת ו/או נוטל תרופות באופן קבוע- עליו לרכוש הרחבה של החמרה למצב רפואי קיים.
הרחבה זו מיועדת למבוטחים עד גיל 80.
תקופת ביטוח מרבית:
עד גיל 65 : 90 ימים.
מגיל 65 עד 80: 45 ימים.
בטוח נסיעות כולל כיסוי לאשפוז והוצאות רפואיות והוצאות נוספות כמפורט לעיל, שהוצאו במצב חירום רפואי, ובלבד שהיה הכרח בביצוע הטיפול הרפואי ולא ניתן היה לדחותו, עד שובו של המבוטח לישראל.
סכום ביטוח: עד  200,000 $ ולא יותר מסכומי הביטוח הנקובים בסעיף 2.
חריגים, אשר לא יכוסו: מחלה ממאירה, ניתוח/י לב, צנתור לב, אנגיוגרפיה (בלון), השתלת איבר/ים, השתלת קוצב לב קבוע, טיפול רפואי במחלת הכשל החיסוני (AIDS), דיאליזה, דמייליזציה (כולל טרשת נפוצה), סיסטיק פיברוזיס.

סכום ביטוח: עד 200,000 $ ולא יותר מסכומי הביטוח הנקובים בסעיף 2.
חריגים, אשר לא יכוסו: מחלה ממאירה, ניתוח/י לב, צנתור לב, אנגיוגרפיה (בלון), השתלת איבר/ים, השתלת קוצב לב קבוע, טיפול רפואי במחלת הכשל החיסוני (AIDS), דיאליזה, דמייליזציה (כולל טרשת נפוצה), סיסטיק פיברוזיס.

ביטוח נסיעות לחו"ל לחולים הפקת פוליסה online
ב. ביטוח נסיעות לחו"ל לחולי לב - הרחבה להחמרה של מחלת לב קיימת:

לתשומת ליבך,
ביטוח נסיעות לחו"ל לחולי לב – הרחבה להחמרה של מחלת לב קיימת
הכיסוי – שינוי לרעה פתאומי ובלתי צפוי של מחלת לב קיימת שהטיפול בה היה הכרחי בחו"ל כטיפול חרום.
מבוטח שבמהלך חצי השנה האחרונה היה מאושפז ו/או עבר ניתוח ו/או נזקק לבדיקות/טיפולים רפואיים שאינם חלק מהטיפול הרפואי השגרתי ו/או חלה החמרה של מחלה קיימת ו/או נוטל תרופות באופן קבוע- עליו לרכוש הרחבה של החמרה לב של מחלת לב קיימת.
הרחבה זו מיועדת למבוטחים עד גיל 80 .
תקופת ביטוח מרבית:
עד גיל 65 : 90 ימים.
מגיל 65 עד 80: 45 ימים.
ביטוח נסיעות לחו"ל לחולי לב: כולל כיסוי לאשפוז והוצאות רפואיות והוצאות נוספות כמפורט בסעיף 2 וזאת על אף היות המבוטח בטיפול רפואי או תרופתי או בהשגחה, בעת צאתו לחו"ל, במסגרת החמרה של מחלת לב קיימת יכוסו צנתור לב, אנגיוגרפיה, (בלון) ו/או כל הליך לפתיחת חסימה לכלי דם בלבד ו/או ניתוחי לב ו/או השתלת קוצב לב, אם ארעו תוך 48 שעות לאירוע לבבי חריף ואקוטי שאירע בעת שהותו של המבוטח בחו"ל.
ההוצאות המכוסות הוצאו במצב חירום רפואי והיה הכרח בביצוען ולא ניתן היה לדחותן עד שובו של המבוטח לישראל.
סכום ביטוח: עד  200,000 $ ולא יותר מסכומי הביטוח הנקובים בסעיף 2.
לא יכוסו: צנתור לב, אנגיוגרפיה (בלון) ו/או כל הליך לפתיחת חסימה בכלי הדם וניתוח/י לב, השתלות קוצב לב, אלא אם אירעו בסמיכות מיידית לאירוע לב חריף ואקוטי שארע בחו"ל. במקרה בו לא חלפו 6 חודשים מהיום בו עבר המבוטח אירוע לב לא יהיה זכאי המבוטח להוצאות בגין ניתוח

 ביטוח נסיעות לחו"ל לחולי לב הפקת פוליסה online
ג. ביטוח נסיעות לחו"ל בהריון - הרחבת הכיסוי להריון:

הרחבה זו מיועדת למבוטחות עד גיל 40.

תקופת ביטוח
: בהתאם לתקופת הביטוח שנקבעה בפוליסה.

ביטוח נסיעות חו"ל בהריון
הרחבה לאישה בהיריון כוללת כיסוי להוצאות רפואיות, בעת אשפוז ושלא בעת אשפוז,  לרבות הוצאות רפואיות הקשורות ללידה המוקדמת ולטיפול ו/או אשפוז הוולד או העובר או הפג שנולד עד סוף השבוע ה- 32.

סכום ביטוח:
עד 200,000 $ ולא יותר מסכומי הביטוח הנקובים בסעיף 2.

לא יכוסו: הריון מעל שבוע 32, טיפול שהיה צפוי מראש, הריון שהומלץ למבוטחת ע"י רופא/גורם רפואי מטפל שלא לנסוע, הריון שבגינו נמצאת המבוטחת ברשימת המתנה לטיפול רפואי/לאשפוז/לניתוח, הריון בסיכון גבוה, בדיקות שגרתיות ו/או בדיקות מעבדה הקשורות להריון ולהתפתחותו, הריון שהושג על ידי טיפול הפריה, אי קיום בדיקות שגרתיות ו/או בדיקות מעבדה הקשורות להריון והתפתחותו, מבוטחת מעל גיל
 ביטוח נסיעות לחו"ל בעת הריון הפקת פוליסה online
ד. ביטוח נסיעות לחו"ל סקי / ספורט חורף - הרחבת הכיסוי לסקי / לספורט חורף:

הרחבה זו מיועדת למבוטחים עד גיל 70.

תקופת ביטוח
: בהתאם לתקופת הביטוח שנקבעה בפוליסה.

ביטוח נסיעות לחו"ל
: הרחבה לספורט חורף כוללת כיסוי להוצאות רפואיות בעת אשפוז ושלא בעת אשפוז, הוצאות נוספות וביטוח תאונות אישיות עד לסכומי הביטוח הנקובים בסעיף 2 בגין  מקרה ביטוח שארע כתוצאה מספורט חורף.

הגדרת ספורט חורף
: סקי, גלישה או החלקה על שלג או קרח או כל פעילות ספורט אחרת הקשורה בשלג.
הרחבה זו לא תחול על כיסוי לחבות צד שלישי והריון (לא ניתן לרכוש הרחבה להריון יחד עם הרחבה זו).

 ביטוח נסיעות לחו"ל סקי / ספורט חורף הפקת פוליסה online
ה. הרחבת הכיסוי לספורט אתגרי:

הרחבה מיועדת למבוטחים עד גיל 70.

תקופת ביטוח : בהתאם לתקופת הביטוח שנקבעה בפוליסה.

ביטוח נסיעות לחול: הרחבת ספורט אתגרי כוללת כיסוי להוצאות רפואיות בעת אשפוז ושלא בעת אשפוז, הוצאות נוספות וביטוח תאונות אישיות עד לסכומי הביטוח הנקובים בסעיף 2 בגין  מקרה ביטוח שארע כתוצאה מספורט אתגרי.

הגדרת ספורט אתגרי: פעילות ספורטיבית של המבוטח שהינה אחת או יותר מהפעילויות הבאות:

ימי (כגון אופנוע ים, גלישת גלים, שיט, רפטינג וכו')

אווירי (כגון צניחה חופשית, רחיפה לא ממונעת וכו'), גבהים (כגון גלישה מצוקים, סנפלינג, בנג'י וכו').

לא ניתן לרכוש הרחבה להריון יחד עם הרחבה זו.

 ביטוח נסיעות לחו"ל ספורט אתגרי הפקת פוליסה online
ו. ביטוח נסיעות לחו"ל הרחבה למחשב נישא:

כיסוי למחשב אישי נישא/TABLET עד 1,200$ במקרה של אובדן או גניבה.

באם נגנב מרכב (למעט רכב ציבורי), או מתא שמירת חפצים - כיסוי בגובה 50%.

על המבוטח להצהיר במועד ההצטרפות על סוג המחשב הנישא (שם יצרן ודגם בכפוף לתעודת אחריות מקורית או קבלת רכישה).

בכל מקרה של תביעה, בסעיף זה, תחול השתתפות עצמית בסך של 100 $.

 ביטוח נסיעות לחו"ל מחשב נישא / טבלט הפקת פוליסה online
הנחיות כלליות תכנית ביטוח נסיעות באינטרנט:
 1. הביטוח מיועד לתושבי ישראל בלבד. 
 2. תנאי גבייה – באמצעות כרטיס אשראי בלבד.
 3. יש לשים לב לגילאים המרביים להצטרפות לביטוח ולהרחבות כמפורט לעיל. לא ניתן להפיק פוליסה/הרחבות למועמדים שגילם עולה על הגיל המרבי.
 4. תקופת ביטוח מקסימלית:
  180 יום (שישה חודשים).
  במקרה של מבוטח מעל גיל 70: 45 יום
  במקרה של הוספת הרחבות להחמרה במצב בריאותי למחלות קיימות תקופת הביטוח תהיה התקופה המקסימאלית הנקובה בהרחבה (לא ניתן להפיק פוליסה נסיעות לחו"ל חדשה למבוטח השוהה בחו"ל)
 1. כיסוי כבודה: המבוטח יכול לבחור לבטל ולהוזיל את דמי הביטוח למבוטחים מעל גיל 18. בכל מקרה לא ניתן לרכוש כיסוי למטען אישי בלבד. לא ניתן לבטח מטען אחר מאשר מטען אישי נלווה של הנוסעים.
 2. מתי לא מאושרת רכישת ביטוח נסיעות לחו"ל -
 • אם רופא המליץ לא לנסוע לחו"ל עקב מצב רפואי
 • נסיעה שאחת ממטרותיה היא קבלת טיפול רפואי בחו"ל
ביטוח נסיעות לחו"ל הפקת פוליסה online

ביטוח נסיעות לחו"ל זמין לרכישה 24 שעות ביממה גם רגע לפני טיסה
ביטוח נסיעות לחו"ל מנורה מבטחים ניתן לרכישה ישירה באתר החברה ובלווי סוכן ביטוח
רכישת ביטוח נסיעות לחו"ל פשוטה ומהירה, כיסוי ביטוח מורחב במיוחד
מחיר ביטוח נסיעות לחול מנורה תחרותי ביחס לביטוח הנרכש באמצעות קופת חולים כללית, קופת חולים מכבי, קופת חולים מאוחדת וקופת חולים לאומית גם ביחס למי שמבוטח בביטוח משלים
מחיר ביטוח נסיעות מנורה תחרותי גם ביחס לתוספת הנדרשת לבעל כרטיס אשראי ויזה, לאומי קארד, ישראכרט וגם אמריקן אקספרס
מחיר ביטוח נסיעות מנורה תחרותי ביחס לביטוח הנרכש באמצעות משרדי נסיעות איסתא, למטייל, אלעל, ממסי, דקה 90, ברגע האחרון ועוד
לא ברור אם כל הגופים הנזכרים ומשווקים ביטוח נסיעות לחו"ל פועלים בסמכות המוקנית על פי חוק הפיקוח על הביטוח
בנוסף
רכישת ביטוח נסיעות מנורה מתבצעת באתר חברת הביטוח ומבטיחה לווי סוכן ביטוח מורשה שיודע לכוון אותך ויודע להבטיח טיפול יעיל ונכון יש לזה ערך כלכלי לא מבוטל

במקרה של בעיה רפואית בחו"ל אתם לא לבד, בנוסף למוקד רפואי הפועל 24 שעות יש לכם סוכן ביטוח זמין לסייע בכל הקשור בניהול תביעה

אירוע רפואי בחו"ל ?
במקרה של אירוע רפואי בחו"ל עומד לרשות המבוטחים מוקד רפואי דובר עברית, 24 שעות ביממה במשך כל ימות השנה בטלפון שמספרו 972-3-920691

יש לך סוכן ביטוח לכל מקרה
משכנתא-ביט סוכנות לביטוח טל: 08-6151608, פקס 072-2446427, info@mashkanta-bit.com
שלומי שעיה טל: 054-4974748, shlomi@shayains.co.il

בירור סטטוס תביעה נסיעות לחו"ל:
טלפון לפניות ובירורים בנושא תביעה /קבלת מסמכים רלוונטיים יש לפנות ל2066*.

 רכישת ביטוח נסיעות חו"ל online
 


למי פונים בשאלות/בקשות?


משכנתא-ביט סוכנות לביטוח
טל: 03-6151608, פקס 072-2446427,
info@mashkanta-bit.com
shlomi@shayains.co.il
שלומי שעיה טל: 054-4974748

אירוע רפואי בחו"ל ?
במקרה של אירוע רפואי בחו"ל עומד לרשות המבוטחים מוקד רפואי דובר עברית, 24 שעות ביממה במשך כל ימות השנה בטלפון שמספרו 972-3-920691

בירור סטטוס תביעה:
טלפון לפניות ובירורים בנושא תביעה /קבלת מסמכים רלוונטיים יש לפנות ל2066*.

ביטוח נסיעות לחו"ל מנורה – תנאים כללים ביטוח נסיעות לחו"ל מנורה – תנאים כללים
ביטוח נסיעות לחו"ל בהריון – הרחבה להריון ביטוח נסיעות לחו"ל בהריון – הרחבה להריון
ביטוח נסיעות לחו"ל לחולים – הרחבה למצב רפואי קיים ביטוח נסיעות לחו"ל לחולים – הרחבה למצב רפואי קיים
ביטוח נסיעות לחו"ל מחשב נייד/טבלט – הרחבה למחשב נישא ביטוח נסיעות לחו"ל מחשב נייד/טבלט – הרחבה למחשב נישא
ביטוח נסיעות לחו"ל מנורה טופס תביעה ביטוח נסיעות לחו"ל מנורה טופס תביעה