• כיסוי

  מוות מתאונה
  נכות מתאונה
  שברים
  כוויות
  סיעוד
  אשפוז יומי

  <בחר/י חבילה

 • חבילה 1

  50,000
  50,000
  10,000
  10,000
  10,000
  150

  לחץ/י כאן

 • חבילה 2

  75,000
  75,000
  15,000
  15,000
  15,000
  150

  לחץ/י כאן

 • חבילה 3

  100,000
  100,000
  20,000
  20,000
  20,000
  200

  לחץ/י כאן

 • חבילה 4

  200,000
  200,000
  40,000
  40,000
  40,000
  400

  לחץ/י כאן

 • חבילה 5

  300,000
  300,000
  60,000
  60,000
  60,000
  600

  לחץ/י כאן

 • חבילה 6

  400,000
  400,000
  80,000
  80,000
  80,000
  800

  לחץ/י כאן