מחשבון ביטוח מחלות קשות קרן אור טופ

מין: עישון:
גיל כניסה:
פרמיה חודשית:

מבוטח/ת נוסף/ת +

מין: עישון
גיל כניסה:
פרמיה חודשית:
סה"כ פרמיה כוללת:

פרמיה משתנה לפי גיל
גיל כניסה מקסימאלי - 60
סכום ביטוח מקסימאלי לכל סוגי מחלות קשות -
בוגר 600,000 ₪, ילד 200,000 ₪