מחשבון ביטוח בריאות מנורה

קרן לחיים - פיצוי חד פעמי ע"ס 100,000 ₪ המשולם
בחיי מבוטח/ת בהתגלות מחלת סרטן חישוב פרמיה חודשית:

מין: עישון:
גיל כניסה:
פרמיה חודשית:

מבוטח/ת נוסף/ת +

מין: עישון
גיל כניסה:
פרמיה חודשית:
סה"כ פרמיה כוללת:

ניתן לצרף לתכנית ביטוח בריאות או לתכנית ביטוח מחלות
קשות פרמיה משתנה לפי גיל
גיל כניסה מקסימאלי - 69
סכום ביטוח מינימאלי - 50,000 ₪
סכום ביטוח מקסימאלי - בוגר 400,000 ₪, ילד 200,000 ₪