מחשבון ביטוח בריאות TOP BASIC

מין: פרמיה חודשית:
גיל כניסה:  

מבוטח/ת נוסף/ת +

מין: פרמיה חודשית:
גיל כניסה:
סה"כ פרמיה כוללת:
לפי מדד ידוע 01/02/2013 12134 נקודות