מחשבון ביטוח בריאות הראל VIP

גיל כניסה: סה"כ פרמיה כוללת:
פרמיה חודשית:

מבוטח נוסף +

גיל כניסה:
פרמיה חודשית:

לפי מדד ידוע ב- 01/04/2012 11962 נקודות