ביטוח – Insurance

מה זה ביטוח?
הגנה מפני סיכון – הפסד פוטנציאלי
In-sure, promise, secure, make sure, assure, ensure
ביטוח נועד להגן על אבדן כספי
ביטוח פועל על בסיס אמצעי של שיתוף סיכון
קבוצה של אנשים הנחשפים לסיכון יוצרים בניהם קופה משותפת שבאמצעותה ישולם פיצוי כספי לניזוק
חברת ביטוח מנהלת את קופה משותפת;
החברה גובה תשלום עבור הסיכון = פרמיה

איך זה עובד?

דוגמא
ביטוח חיים ע"ס 100,000 ₪

קבוצה – 1,000 איש
בעוד שנה יישארו בקבוצה 998 איש

תשלומי ביטוח = תביעות
2 X 100,000 = ₪ 200,000

פרמיית ביטוח
 1. כל משתתף בקבוצה נדרש להפקיד עבור סיכון 200 ₪ בשנה
 2. בהנחה וחברת ביטוח גובה 20% דמי ניהול תידרש תוספת 40 ₪ בשנה

סה"כ פרמיה שנתית 240 ₪

ביטוח

 

פרמיה חודשית 20 ₪

עסקת ביטוח מתבצעת בהתקיים אחד מהתנאים הבאים:

 • העלות נמוכה מהתועלת:
 • ביטוח דירה - שטח דירה 100 מ"ר, עלות בנייה 500,000 ₪
  ביטוח כנגד סיכוני אש, פריצה, צד ג', נזקי טבע – רעידת אדמה ושירות טיפול בנזקי צנרת
  מחיר הביטוח - 50 ₪ לחודש
 • צד שלישי מתנה ביצוע פוליסה ביטוח לשם אבטחת ביצוע עסקה
 • ביטוח חיים -   הלוואת משכנתא
  בנק למשכנתאות מחייב קיומו של ביטוח חיים לחיי הלווים
  ביטוח חיים משועבד לטובת הבנק למשך תקופת ההלוואה ,לשם הבטחת החזר ההלוואה.
  סכום ביטוח בשווי יתרת ההלוואה ישולם לבנק בקרות מקרה ביטוח – מוות מוקדם

  סוכנות ביטוח משכנתא ביט תספק לך פוליסת ביטוח משכנתא המשלבת שתי תוכניות ביטוח בהתאם לדרישת בנקים למשכנתאות:
  ביטוח חיים למשכנתא וביטוח דירה למשכנתא
  פוליסה בהתאמה אישית:
  ביטוח מורחב במיוחד
  ביטוח זול
  ביטוח בזמן הקצר ביותר
  שירות ביטוח מקצועי, יעיל וזמין לאורך שנים